۱۳۹۶-۰۶-۳۰

مقاله ارایه مدل تعمير و نگهداري راه بر مبناي فرآيند تحليل سلسله مراتبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: ارایه مدل تعمير و نگهداري راه بر مبناي فرآيند تحليل سلسله مراتبي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرآيند تحليل سلسله مراتبي
مقاله تعمير و نگهداري راه
مقاله تخصيص اعتبار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفارزاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: الياسي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مسايل بسيار مهم در مديريت تعمير و نگهداري راه، تعيين اولويت و تخصيص اعتبار به راههاي مختلف براي نگهداري آنها است. در اين تحقيق پس از بررسي روشهاي مختلف اولويت و تخصيص اعتبار در کشورهاي مختلف، با فرض اينکه بودجه نگهداري بخشهاي مختلف راه (جسم راه، علايم ايمني و ابنيه فني شامل پل، تونل، ديوار حايل) به تفکيک وجود دارد، مدلهايي ايجاد شده است که اعتبار تخصيص يافته به هر مسير از کل بودجه مربوط به هر بخش راه را مشخص مي کنند.
با استفاده از مدلهاي ايجاد شده در اين مقاله، بودجه بخشهاي مختلف مسير، نسبت به بودجه کل کشور در بخشهاي مختلف راه به دست مي آيد. مدلهاي مذکور بر مبناي تحليل با بودجه محدود و با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) تدوين شده است. با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي مي توان کمبود اطلاعات مورد نياز به منظور تخصيص اعتبارات را با استفاده از جدولهاي مقايسه زوجي – که توسط کارشناسان با تجربه تکميل مي شود – جبران کرد. بنابراين با استفاده از اين روش مشکلات موجود در تعيين اولويت از طريق شبکه عصبي که نياز به داده هاي دقيق و ريز دارند وجود نخواهد داشت. در اين تحقيق سعي شده از آمارهاي موجود براي محاسبه مدل استفاده شود و در قسمتهايي که آمار وجود ندارد با ايجاد اصلاحاتي در روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي از مقايسات زوجي براي محاسبه نسبت هزينه ها استفاده شده است.

© حقوق سایت محفوظ است