۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله ارايه يك مدل قطعه بندي نرم براي مدلسازي كشش زماني در سيستمهاي بازشناسي واج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۴۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: ارايه يك مدل قطعه بندي نرم براي مدلسازي كشش زماني در سيستمهاي بازشناسي واج
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازشناسي گفتار
مقاله مدلسازي كشش زماني
مقاله مدل ماركوف
مقاله مدل ماركوف پنهان قطعه اي
مقاله مدل قطعه اي اتفاقي
مقاله قطعه بندي نرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزازي فربد
جناب آقای / سرکار خانم: صياديان ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از پيش فرضهاي اوليه مدل مارکوف پنهان، اعمال توزيع آماري هندسي به کشش زماني بردارهاي هر حالت مدل مارکوف پنهان است که به وضوح با طبيعت مساله سازگار نيست. مدلهاي قطعه‌اي اتفاقي و به طور خاص مدل مارکوف پنهان قطعه‌اي تا حدي اين مشکل را به ازاي پيچيدگي بيشتر در مراحل آموزش و بازشناسي حل مي‌کند. در مقابل، مدلهاي شبکه عصبي و مدل ادراک گفتار دانشگاه ام آي تي از اين مدلسازي چشم‌پوشي کرده‌اند. در اين مقاله، شيوه‌اي جديد براي مدلسازي اثر کشش زماني در هر حالت پيشنهاد شده که ايده اصلي آن در نظر گرفتن اثر قطعات (حالات) آکوستيکي همسايه در تخمين پارامترهاي آماري هر قطعه آکوستيکي است. اين مدلسازي نه تنها به مقاوم شدن الگوريتم در مقابل تعيين غيردقيق مرز قطعات انجاميده، بلکه تبديل تدريجي قطعات را نيز در طول زمان مدلسازي کرده است. اين ايده به صورت تحليلي فرمولبندي شده و بر روي بانک اطلاعاتي تيميت به ازاي دسته‌هاي مختلف واج آزموده شده است. همچنين روش پيشنهادي با استفاده از سه الگوريتم بازشناسي، آزموده و بهينه سازي شده و نتايج به دست آمده در شرايط مختلف مقايسه شده است. نتايج به دست آمده حاکي از کاهش قابل توجه زمان بازشناسي است، در حالي که دقت بازشناسي نيز افزايشي جزيي نشان مي‌دهد که نشانگر انطباق بهتر مدل با طبيعت گفتار نسبت به مدلهاي ديگر است.

© حقوق سایت محفوظ است