۱۳۹۵-۰۱-۰۴

مقاله ارائه چارچوبي بديل براي ارزيابي تکوين ملت – دولت (نقد و بررسي ديدگاه حميدرضا جلائي پور) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مجله جامعه شناسي ايران از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: ارائه چارچوبي بديل براي ارزيابي تکوين ملت – دولت (نقد و بررسي ديدگاه حميدرضا جلائي پور)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولت – ملت
مقاله ايران معاصر
مقاله دولت مدرن
مقاله ملت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرتي نژاد فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقوله دولت در جامعه معاصر ايران، از جمله موضوعاتي است که کمتر مورد توجه محققان، خصوصا جامعه شناسان واقع شده است. يکي از معدود مطالعات انجام شده در اين زمينه مقاله آقاي حميدرضا جلايي پور است که با عنوان «جامعه و دولت معاصر در ايران: تمهيدي نظري براي ارزيابي تکوين ملت – دولت» تلاش مي کند به کندوکاوي در خصوص وضعيت ملت – دولت در ايران معاصر بپردازد. از آن جا مشارکت جامعه علمي در اين خصوص مي تواند سويه هايي از ماهيت دولت در تاريخ ايران معاصر را نشان دهد، جستار حاضر، مقاله ياد شده را به ارزيابي نشسته و کوشش کرده است تا با نقد مقاله مذکور فتح بابي در اين خصوص کرده باشد. تامل در مقاله ياد شده نشان از آن دارد که محقق دو مقوله دولت – ملت و گذار به دموکراسي و فراز و فرود آن را با هم خلط کرده است. به همين دليل تعريفي از دولت – ملت ارايه داده است که نه با تعاريف انديشمندان اين حوزه همخوان است و نه با واقعيت هاي تاريخي. گذشته از آن براي پيشبرد پروژه خود از دو نظريه «باربيه» و «گيدنز» استفاده کرده است که اساسا دو نظريه کاملا متفاوت در باب دولت – ملت اند. به دليل خلط مفهومي ياد شده آنگاه که محقق به قضاوت در باب فرايند شگل گيري و وضعيت دولت – ملت در ايران معاصر نشسته، نتوانسته است تحليلي دقيق از پديده مذکور در ايران معاصر ارايه دهد. جستار حاضر تلاش مي کند تا با خوانش انتقادي مقاله چارچوبي بديل در اين زمينه ارايه مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است