۱۳۹۵-۰۴-۰۴

مقاله ارائه مدلي براي ارزيابي و رتبه بندي جايگاه هاي عرضه سوخت با رويکرد فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت توسعه و تحول از صفحه ۳۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: ارائه مدلي براي ارزيابي و رتبه بندي جايگاه هاي عرضه سوخت با رويکرد فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جايگاه هاي عرضه سوخت
مقاله رتبه بندي
مقاله فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حنفي زاده پيام
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: نايبي محمدامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از رويکرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي، به ارائه مدلي براي ارزيابي و رتبه بندي جايگاه هاي عرضه سوخت پرداخته شده است. ابتدا با توجه به ادبيات موضوع در اين حوزه و پژوهش و مصاحبه با کارشناسان شرکت نفت تعدادي شاخص شناسايي گرديد. سپس به مقايسات زوجي شاخص ها با توجه به نظر خبرگان اقدام گرديد. در اين پ‍‍‍‍‍ژ‍وهش به دليل تعدد شاخص ها از رويکردي متفاوت با AHP معمول استفاده شد، به طوري که به جاي مقايسه دو به دوي آلترناتيوها بر اساس هر شاخص از يک مقياس رتبه دهي در يک سطح از سلسله مراتب استفاده گرديد. بدين منظور در مورد هر شاخص وزن سراسري آن نسبت به شاخه بالايي محاسبه گرديده و در نهايت با ضرب وزن موضعي مربوط به مقياس رتبه دهي کسب شده در مورد هر شاخص، وزن سراسري شاخص و امتياز کسب شده هر شاخص استخراج شده است و در آخر با جمع تمامي امتياز شاخص ها، امتياز جايگاه مورد ارزيابي، مشخص گرديد. به منظور انجام مطالعه موردي به ارزيابي چند جايگاه عرضه سوخت در استان زنجان بر اساس مدل ارائه شده پرداخت شده است. در اين مطالعه از نرم افزار EC در محاسبه وزن ها استفاده شده است.

© حقوق سایت محفوظ است