۱۳۹۵-۰۲-۰۶

مقاله ارائه شاخص هاي ارزيابي عملکرد کتابخانه هاي تخصصي ايران با رويکرد کارت امتيازي متوازن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در دانش شناسي (علوم كتابداري و اطلاع رساني و فناوري اطلاعات) از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: ارائه شاخص هاي ارزيابي عملکرد کتابخانه هاي تخصصي ايران با رويکرد کارت امتيازي متوازن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه تخصصي
مقاله کارت امتيازي متوازن
مقاله ارزيابي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حريري نجلا
جناب آقای / سرکار خانم: صراف پور سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش با هدف تعيين شاخص هاي ارزيابي عملکرد کتابخانه هاي تخصصي ايران با رويکرد کارت امتيازي متوازن به انجام رسيده است.
روش پژوهش: به منظور اجراي پژوهش، در ابتدا از طريق مطالعات کتابخانه اي، شاخص هاي ارزيابي عملکرد کتابخانه هاي تخصصي ايران در چهار وجه کارت امتيازي متوازن (منابع و زيرساخت ها، کارايي، رشد و توانمندي هاي بالقوه و استفاده) گردآوري شد و سپس از طريق يک مطالعه دلفي دو مرحله اي، نظرات ۱۵ نفر از متخصصان کتابداري و اطلاع رساني در مورد ميزان اهميت هر يک از اين شاخص ها در قالب پرسشنامه اي با طيف ليکرت پنج گزينه اي گردآوري شد.
يافته ها: در نهايت تعداد ۴۸ شاخص براي ارزيابي عملکرد کتابخانه هاي تخصصي ايران با رويکرد کارت امتيازي متوازن، بومي سازي و انتخاب شد و در قالب يک سياهه وارسي ارايه گرديد.
نتيجه گيري: حاصل پژوهش حاضر، شاخص هاي ارزيابي عملکرد کتابخانه هاي تخصصي ايران با رويکرد کارت امتيازي متوازن است که به کارگيري آن در کتابخانه هاي تخصصي، امکان سنجش دقيق عملکرد و مقايسه آن ها با کتابخانه هاي مشابه فراهم مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است