۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله ارائه برنامه راهبردي مديريت پسماندهاي روستايي به روش A’WOT (مطالعه موردي: ميناب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در محيط شناسي از صفحه ۹۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: ارائه برنامه راهبردي مديريت پسماندهاي روستايي به روش A’WOT (مطالعه موردي: ميناب)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصميم گيري چند معياره
مقاله پسماند
مقاله شهرستان ميناب
مقاله مديريت راهبردي
مقاله تکنيک A’WOT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوزي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه طرح ريزي يک سامانه مديريت راهبردي با استفاده از ابزارها و فناوري هاي مناسب براي کاهش پيامدهاي ناخواسته ناشي از فقدان مديريت اصولي پسماند در مناطق روستايي ضروري است. در اين مطالعه تلاش شد تا در جامعه مورد مطالعه (روستاهاي شهرستان ميناب) که حدود ۷۴٫۳۷ درصد از جمعيت شهرستان ميناب را شامل مي شود اطلاعات مورد نياز از طريق نظرسنجي از مردم طي مراجعه حضوري و تکميل پرسشنامه از خانوارهاي منتخب، نمونه برداري، توزين و تجزيه و تحليل فيزيکي زباله هاي روستايي جمع آوري شود. به منظور ارائه برنامه راهبردي مديريت پسماندهاي روستايي از روش A’WOT (تلفيقي از روشهاي SWOT و AHP)، که از تکنيک هاي تصميم گيري چند معياره در حوزه محيط زيست است بهره گيري شد. پس از شناسايي عوامل اثرگذار بر مديريت پسماند، به منظور تدوين برنامه راهبردي، وزن هر عامل از طريق فرايند تحليل سلسله مراتبي با نرخ ناسازگاري ۰٫۰۲ تعيين شد. در ادامه، عوامل مورد نظر در جداول ارزيابي عوامل داخلي و عوامل خارجي مورد ارزشيابي قرار گرفتند که به ترتيب نمرات ۲٫۱۰۵ و ۲٫۳۶۷ به دست آمد. اعداد به دست آمده در مرحله تلفيق موقعيت يابي شدند. در ادامه، جدول برنامه ريزي کمي راهبردي تشکيل شده و راهبردهاي ممکن بر اساس نمرات جذابيت شناسايي شدند. نتايج اين بررسي نشان داد که راهبرد «تنوير افکار عمومي از طريق تبليغات رسانه اي و آگاهي جامعه در مورد آلودگي ناشي از پسماندها و نحوه مديريت آنها به کمک دهياري ها» به عنوان مهمترين راهبرد پيش روي با امتياز ۵٫۲۲۴ است.

© حقوق سایت محفوظ است