۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله ادونتوژنيك كراتوسيست: بررسي گذشته نگر ۳۱ ساله در بخش آسيب ‌شناسي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۴ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۵۶ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: ادونتوژنيك كراتوسيست: بررسي گذشته نگر ۳۱ ساله در بخش آسيب ‌شناسي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيست‌ هاي اودنتوژنيك
مقاله كيست‌ هاي رشدي
مقاله ادونتوژنيك كراتوسيست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عشق يار نصرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: جلايرنادري نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: صراف پگاه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: ادونتوژنيك كراتوسيست يكي از مهمترين كيست هاي ادونتوژن با منشا رشدي- تكاملي محسوب مي شود؛ اهميت بالقوه اين كيست در عودهاي مكرر آن و تخريب استخوان مي باشد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف تعيين ابتلاي سني، جنسي و مکاني ضايعات ادونتوژنيک کراتوسيست در بيماران مراجعه کننده به بخش آسيب شناسي دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۱ انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي متغيرهاي سن، جنس و محل ضايعات ادونتوژنيک کراتوسيست با استفاده از پرونده هاي موجود در بايگاني بخش آسيب شناسي دهان و فك و صورت دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال ۱۳۵۰-۱۳۸۱ مورد بررسي قرار گرفت. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از مجموع كيست هاي ادونتوژن رشدي- تكاملي، ۲۶۴ مورد (۳۶%) از نوع ادونتوژنيك كراتوسيست بود. ۶۶% از كراتوسيست ها در مردان و ۳۴% در زنان روي داده بودند. از نظر محل وقوع ضايعه ۶۸% از نمونه ها در فك پايين و ۳۲% در فك بالا گزارش شده بود؛ در فك پايين ۴۸% از نمونه ها در ناحيه مولر، ۲۸% در ناحيه پره مولر و ۲۴% در ناحيه قدامي ايجاد شده بودند؛ در فك بالا نيز، ۴۲% از نمونه ها در ناحيه قدامي، ۳۹% در ناحيه پره مولر و ۳۱% در ناحيه مولر ايجاد شده بودند. طيف سني مبتلايان از دهه اول تا هشتم زندگي بود و در اين ميان شايعترين دهه ابتلا به ادونتوژنيك كراتوسيست دهه سوم با فراواني ۲۷% بود
.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه ميزان وقوع ادونتوژنيک کراتوسيست در مردان، در فک پايين و دهه سوم سني بيشتر بود. در اين ميان ميزان وقوع ضايعات در ناحيه خلفي فک پايين و بخش قدامي فک بالا بيشتر بود.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است