۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله ادراک حسي: مقايسه ديدگاه ابن سينا و تئوري هاي جديد علوم اعصاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در حكمت سينوي (مشكوه النور) از صفحه ۷۷ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: ادراک حسي: مقايسه ديدگاه ابن سينا و تئوري هاي جديد علوم اعصاب
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابن سينا
مقاله علوم اعصاب
مقاله احساس
مقاله ادراک حسي
مقاله حواس ظاهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاوندي سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه يکي از مباحث مطرح در حوزه هاي مختلف فلسفي، روان شناسي و علوم اعصاب مانند فيزيولوژي و نوروسايکلوژي، مساله ادراک حسي است. از ميان فلاسفه، ابن سينا فيلسوفي است که با دقت نظر و ژرف نگري خاصي مسايل مربوط به ادراک حسي را تبيين نموده است، به گونه اي که با گشودن افق هاي جديد در اين خصوص راه گشاي بسياري از فيلسوفان و حتي پزشکان در مباحث مربوطه بوده است. با توجه به آن که مطالعات مربوط به ادراک، مطالعاتي چند بعدي و ميان رشته اي است، طرح و تبيين آن در حوزه هاي مختلف علمي و فلسفي با مباني متفاوت صورت پذيرفته است. با مقايسه نظر ابن سينا – به عنوان حکيم و فيلسوفي جامع علوم – و انديشمندان علوم اعصاب در زمينه «ادراک حسي» رگه ها و تاثيراتي از نظريات و ابن سينا در آرا فلاسفه و پزشکان پس از او مشاهده مي شود. اين تاثير در مباحثي چون توجيه مساله حس و فرآيند ادراک حسي، شناسايي زوج هاي عصبي مغزي، عملکرد اختصاصي مناطق قشر مغز، تقسيم بندي حس ها، ادراکات حسي کاذب قابل پي گيري است.
در مقايسه اين دو ديدگاه علاوه بر تبيين نقاط اختلاف آن ها، هم در مباني نظري و هم در مسايل خاص، به تحليل و بررسي موارد اشتراک متعدد نيز پرداخته شده است.

© حقوق سایت محفوظ است