۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اداره مرحله سوم زايمان؛ اثر زود و دير بستن بند ناف و تجويز معمولي اكسي توسين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۲ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۲۴ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: اداره مرحله سوم زايمان؛ اثر زود و دير بستن بند ناف و تجويز معمولي اكسي توسين
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرحله سوم زايمان
مقاله زود بستن بندناف
مقاله دير بستن بندناف
مقاله اكسي‏ توسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني دلاور مولود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپورتهمتن رضاعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مرحله سوم زايمان احتمالا خطرناكترين مرحله زايمان است زيرا خطر خونريزي مادر را تهديد مي كند. هدف اصلي از اين مطالعه بررسي اثر زود يا دير بستن بند ناف و تجويز اكسي توسين پس از زايمان بر مدت مرحله سوم زايمان و ميزان خونريزي مادر در اين مرحله و ميزان احتباس جفت مي باشد.
مواد  و روشها: اين مطالعه روي ۴۶۰ مورد زايمان يك قلو انجام شد. زايمان هاي با سن حاملگي كمتر از ۳۴ هفته، نوزاد دچار ديسترس تنفسي و وزن كم موقع تولد ( كمتر از ۲۰۰۰ گرم) و نيز مادران Rh- از مطالعه حذف شدند. مرحله سوم زايمان به سه روش اداره شد. در روش يك (۲۳۰ مورد) بلافاصله بعد از خروج نوزاد، بندناف كلامپ شد (به عنوان گروه شاهد) در روش دو (۱۱۵ مورد) بندناف رها مي شد و نوزاد روي ميز هم سطح تخت قرار مي گرفت، پس از ظاهر شدن علايم جدا شدگي جفت، بند ناف كلامپ مي شد. در روش سه (۱۱۵ مورد) بلافاصله پس از خروج نوزاد، بند ناف كلامپ و ۱۰ واحد اكسي توسين عضلاني به مادر تزريق شد. در هر سه روش بعد از ظاهر شدن علایم جدا شدن، جفت با مانور Brandt-Andrews خارج مي شد. افراد سه گروه از نظر سن، زمان مرحله اول و دوم زايمان به يكديگر نزديك و از نظر داشتن سابقه غير طبيعي مرحله سوم، سزارين قبلي و تعداد حاملگي، انجام القا در زايمان و روش زايمان طبيعي يكسان بودند.
يافته ها: زمان مرحله سوم در روش يك ۱٫۸±۸٫۵ دقيقه و در روش دو ۱٫۹±۳٫۶ دقيقه و در روش دو ۱٫۹±۴٫۲ دقيقه بود كه بين روش هاي يك با دو اختلاف معني دار وجود داشت (P<0.05) ولي بين روش يك با سه و دو با سه اختلاف معني دار نبود. در روش يك ۴ مورد (۳٫۵%) احتباس جفت ديده شد. ميانگين حجم خونريزي مرحله سوم و انحراف معيار در روش يك ۱۲۶±۹۰٫۳ ميلي ليتر و در روش دو ۶۳± ۷۲ميلي ليتر و در روش سه ۷۰±۵۴٫۹ ميلي ليتر بود كه بين روش ها اختلاف معني دار بوده است. كه روش يك با سه اختلاف معني دار داشته است ولي يك با دو و دو با سه معني دار نبود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل توصيه مي شود كه به منظور كاهش زمان مرحله سوم و نيز كاهش مقدار خونريزي، بندناف زود كلامپ نشود.

© حقوق سایت محفوظ است