۱۳۹۵-۰۲-۰۳

مقاله اختيارات، وظايف و مسووليت هاي نماينده حقوقي در آيين دادرسي مدني و رويه قضايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۳ در فقه و حقوق اسلامي (دانشكده ادبيات و علوم انساني تبريز) از صفحه ۶۹ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: اختيارات، وظايف و مسووليت هاي نماينده حقوقي در آيين دادرسي مدني و رويه قضايي
این مقاله دارای ۵۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نماينده حقوقي
مقاله شرايط نماينده حقوقي
مقاله اختيارات
مقاله وظايف
مقاله مسووليت ها
مقاله رويه قضايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعاريان ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مباحث مهم و کاربردي آيين دادرسي مدني، نمايندگي حقوقي است. امروزه به لحاظ کثرت سازمانها و نهادهاي دولتي از يک سو و نياز اشخاص حقوقي مزبور به طرح، اقامه و تعقيب دعاوي و نيز دفاع از دعاوي مطروحه از طرف ديگر، وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي ترجيح مي دهند پيگيري و دفاع از دعاوي مطروحه له و عليه خود را تحت عنوان نماينده حقوقي به کارمندان خود محول نمايند تا اين اشخاص اقدامات قانوني لازم را در مراجع قضايي و دادگاه هاي اداري نظير هيات تشخيص و حل اختلاف اداره کار و هيات حل اختلاف مالياتي و ساير مراجع اداري انجام دهند.
از آنجايي که موضوع بحث حاضر در آثار حقوقي ما چندان مورد توجه قرار نگرفته و شرايط و احکام و آثار موضوع، مورد بررسي تفصيلي واقع نشده است و مقررات موجود در اين زمينه نيز ناقص است و در مقابل همه روزه دادگاه ها و مراجع اداري با انواع و اقسام نمايندگي هاي حقوقي ارتباط داشته و نمايندگان حقوقي را در محاکم و دادرسي ها دخالت مي دهند، لذا مقاله حاضر مي کوشد تا با بررسي موقعيت نماينده حقوقي، اختيارات، وظايف و مسووليت هاي او را با تکيه بر اصول و قواعد کلي حقوقي از يک سو و ديدگاه هاي قضات محاکم و رويه قضايي از سوي ديگر مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.

© حقوق سایت محفوظ است