۱۳۹۵-۰۱-۱۶

مقاله اختلال خواب و نحوه برخورد با آن در سالمندان شهرستان جهرم در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: اختلال خواب و نحوه برخورد با آن در سالمندان شهرستان جهرم در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال خواب
مقاله سالمندان
مقاله بي خوابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانيان سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانيان كرامت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خواب يکي از نيازهاي اساسي انسان است. تحقيقات نشان داده است خواب با کيفيت ضعيف در رتبه سوم مشکلات سالمندان قرار دارد و يکي از موارد شايع شکايت و دليل مراجعه سالمندان به پزشک است. هدف از اين تحقيق، بررسي فراواني اختلال خواب و چگونگي برخورد با آن در سالمندان مي باشد.
روش کار :اين مطالعه به روش مقطعي روي ۳۶۰ نفر سالمند ۶۰ سال به بالا با پرسش نامه خودساخته ساختار يافته و به روش مصاحبه انجام گرفت. داده ها پس از ورود به نرم افزار SPSS نسخه ۱۱٫۵ با روش آمار توصيفي و استفاده از آزمون کاي مربع و آزمون دقيق فيشر تحليل شدند.
يافته ها:در اين بررسي ميانگين سني افراد مورد مطالعه،
۶۷٫۷±۷٫۳۳ بود و ۷۰٫۳ درصد افراد مشکل اختلال خواب و ۸۱٫۸ درصد از آن ها بي خوابي اوليه داشتند. اختلال خواب با وضعيت تاهل، جنسيت، محل سکونت، تحصيلات و اشتغال رابطه معناداري داشت. در اين مطالعه، ۹۴٫۵ درصد (۲۳۹ نفر) از افراد با مشکل اختلال خواب، حداقل يکي از روش هاي غير دارويي مقابله با بي خوابي و ۷٫۵ درصد آن ها از روش هاي دارويي استفاده مي کردند.
نتيجه گيري: با وجود استفاده اکثر سالمندان از حداقل يکي از روش هاي غير دارويي مقابله با اختلال خواب، به دليل عدم استفاده صحيح از اين روش ها هنوز شيوع اختلال خواب بالا است. از اين رو پيشنهاد مي شود کارکنان بهداشتي تاکيد بيش تري بر آموزش سالمندان در خصوص نحوه استفاده از روش هاي غير دارويي داشته باشند

© حقوق سایت محفوظ است