۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اختلالات رواني در دختران بالاي ۱۵ سال ساكن مراكز حمايتي شهر كرمان در سال ۱۳۸۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۸۸ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: اختلالات رواني در دختران بالاي ۱۵ سال ساكن مراكز حمايتي شهر كرمان در سال ۱۳۸۰
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات رواني
مقاله موسسات حمايتي
مقاله آزمون SCL-90-R
مقاله كرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري نژاد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پويا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: وحدتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اختلالات رواني، اختلالات شايعي مي‌باشند. اين اختلالات باعث كاهش عملكرد اجتماعي افراد مبتلا مي‌شوند. بعضي گروه‌هاي خاص مانند نوجوانان بي‌سرپرست نسبت به ابتلاي به اين اختلالات بيشتر آسيب‌پذير مي‌باشند. هدف اين مطالعه شناسايي مشكلات رواني در دختران بي‌سرپرست ساكن مراكز حمايتي در كرمان بود.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه مقطعي، ۱۵۰ دختر بي‌سرپرست بالاي ۱۵ سال كه به صورت تصادفي انتخاب شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. آنها از نظر سن و سطح تحصيلات با ۱۵۰ دختر دبيرستاني كه پدر و مادرشان در قيد حيات بودند همتاسازي شدند. دو گروه به وسيله آزمون SCL-90-R مورد سنجش قرار گرفتند. آزمون SCL-90-R داراي ۹۰ ماده است و براي ارزشيابي علايم روانپزشكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. نقطه برش اين آزمون در ايران ۴/۰ گزارش شده است.
يافته‌ها: نمره و شيوع لحظه‌اي تمامي مقياس‌ها در گروه مورد بيشتر از گروه شاهد بود. بيشترين و كمترين نمره‌ها در دو گروه به ترتيب مربوط به مقياس‌هاي افكار پارانوئيدي و ترس مرضي بود. بيشترين و كمترين شيوع لحظه‌اي در دو گروه به ترتيب مربوط به شكايات جسماني و ترس مرضي بود. شيوع لحظه‌اي براي تمامي مقياس‌ها در گروه مورد ۳۳/۹۰% بود.
نتيجه‌گيري: شيوع لحظه‌اي بالا براي تمامي مقياس نشان‌دهنده آسيب‌پذيري زياد ايتام مي‌باشد. ارزيابي منظم رواني و ارجاع به موقع براي درمان مي‌تواند باعث افزايش سطح بهداشت رواني آنها گردد.

© حقوق سایت محفوظ است