۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله اختلالات انعقادي ناشي از كمبود ويتامين K و ريسك فاكتورهاي آن در كودكان تحت درمان آنتي ‌بيوتيكي بستري در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) ۱۳۸۲-۱۳۸۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: اختلالات انعقادي ناشي از كمبود ويتامين K و ريسك فاكتورهاي آن در كودكان تحت درمان آنتي ‌بيوتيكي بستري در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) ۱۳۸۲-۱۳۸۱
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي‌بيوتيك تراپي
مقاله ويتامين K
مقاله كواگولوپاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احساني ‌پور فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: ظريفيان داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کمبود ويتامين K يکي از علل شايع کواگولوپاتي و خونريزي در بيماران تحت درمان طولاني مدت با آنتي بيوتيک مي باشد. تحقيق حاضر با هدف تعيين فراواني اختلالات انعقادي ناشي از کمبود ويتامين K و ريسک فاکتورهاي ايجاد آن در کودکان ۳ ماهه تا ۱۶ ساله تحت درمان طولاني مدت با آنتي بيوتيک که در بخش کودکان و مراقبت هاي ويژه کودکان بستري بودند، انجام گرفته است.
روش کار: تحقيق حاضر به صورت آينده نگر و مقطعي بر روي ۸۱ کودک ۳ ماهه تا ۱۶ ساله تحت درمان طولاني مدت با آنتي بيوتيک انجام گرفته است.
يافته ها: در اين تحقيــق ۲۵ کودک از ۸۱ کــودک مورد مطالعه (۸۶/۳۰%)، دچار هيپوپروترومبينمي شدند. کواگولوپاتي در کودکان ۳ ماهــه تا ۱ سال(۳۳/۳۳%)، کودکان مبتلا به سو تغذيه شديد(۵۰%)، کودکان تحت درمان طولاني مدت با آنتي بيوتيک (≥ ۱۰ روز)(۳۶/۳۶%)، کودکان بد حال که در ICU ((Intensive Care Unite بستري بودند (۶۱/۴۷%)، کودکاني که از طريق رگ تغذيه مي شدند (۴۵/۴۵%) و کودکان تحــت درمان بـا آنتي بيوتيک هــاي بتالاکتــام بــا زنجيره جانبي NMTT (N-Methyl thiotetrazone) به همراه گليکوپپتيد به طور شايع تر (۵۴/۴۰%) رخ داده بود.
نتيجه گيري کلي: پيشنهاد مي شود که پروفيلاکسي با ويتامين K در کودکان با شرايط فوق به منظور پيشگيري از مورتاليتي و موربيديتي انجام گردد. 

© حقوق سایت محفوظ است