۱۳۹۵-۰۱-۲۰

مقاله اثر کاربرد ساليسيليک اسيد در شرايط تنش شوري بر خصوصيات فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي گياه دارويي درمنه (.Artemisia annua L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۴۱۵ تا ۴۲۷ منتشر شده است.
نام: اثر کاربرد ساليسيليک اسيد در شرايط تنش شوري بر خصوصيات فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي گياه دارويي درمنه (.Artemisia annua L)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي اکسيدان
مقاله پرولين
مقاله تنش شوري
مقاله ساليسيليک اسيد
مقاله کاتالاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري زنجاني كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي اقدم امين
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرخاني توفيق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر کاربرد ساليسيليک اسيد در شرايط تنش شوري بر خصوصيات فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي گياه دارويي درمنه (Artemisia annua L.)، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در سال زراعي ۹۰-۱۳۸۹ در منطقه زنجان به اجرا درآمد که در آن عامل شوري در چهار سطح شامل صفر (شاهد بدون شوري)، ۴، ۸ و ۱۲ دسي زيمنس بر متر و عامل ساليسيليک اسيد در دو سطح عدم کاربرد (شاهد) و مصرف ۰٫۵ ميلي مولار بودند. صفات اندازه گيري شده شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعي در بوته و عملکرد سرشاخه هاي گلدار به عنوان صفات مورفولوژيک و فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان کاتالاز و سوپراکسيد ديسموتاز در برگ، غلظت پرولين و محتواي کلروفيل به عنوان خصوصيات فيزيولوژيک مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج تحقيق نشان داد که تنش شوري موجب کاهش ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعي در بوته، عملکرد سرشاخه هاي گلدار و محتواي کلروفيل و کاربرد ساليسيليک اسيد در هر دو شرايط تنش و بدون تنش شوري، سبب بهبودي صفات مورد اشاره گرديد. تنش شوري فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان کاتالاز و سوپراکسيدديسموتاز و تجمع پرولين را در برگ افزايش داد و کاربرد ساليسيليک اسيد هم در شـرايط بدون تنش و هم در تنش شوري موجب کاهش فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان مذکور و تجمع پرولين با اثر کاهش دهندگي اثرات تنش شوري گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است