۱۳۹۵-۰۲-۰۵

مقاله اثر ژنوتوکسيک و سيتوتوکسيک ميرتازاپين بر لنفوسيت هاي خوني انسان در شرايط in vitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۴ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۹۸ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: اثر ژنوتوکسيک و سيتوتوکسيک ميرتازاپين بر لنفوسيت هاي خوني انسان در شرايط in vitro
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميرتازاپين
مقاله سيتوتوکسيسيتي
مقاله ژنوتوکسيسيتي
مقاله ناهنجاري کروموزومي
مقاله شاخص ميتوزي
مقاله لنفوسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري زاده تازه کند مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: تپاکتاش ممت
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي پور ارکيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ميرتازاپين يک داروي ضدافسردگي سروتونيني و نورواپينفريني است که در درمان افسردگي شديد تجويز مي شود. اين مطالعه به منظور تعيين اثر ژنوتوکسيسيته و سيتوتوکسيسيته ميرتازاپين با استفاده از روش هاي ناهنجاري هاي کروموزومي و شاخص ميتوزي در لنفوسيت هاي خوني انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي تحليلي روي لنفوسيت هاي خون ۴ فرد (۲ زن و ۲ مرد) در محدوده سني ۲۶-۲۳ سال با تيمارهاي ۲۴ و ۴۸ ساعته در دوزهاي ۱۰mg/ml، ۲۵، ۴۰ و ۵۵ به صورت in vitro و با روش Kocaman و Topaktas انجام گرديد.
يافته ها: ميرتازاپين موجب کاهش شاخص ميتوزي در همه نمونه ها گرديد؛ اما موجب افزايش معني دار ناهنجاري هاي کروموزومي در تيمارهاي ۲۴ و ۴۸ ساعته نگرديد.
نتيجه گيري: ميرتازاپين اثرات قابل توجه ژنوتوکسيک ندارد؛ ولي داراي ويژگي سيتوتوکسيک در لنفوسيت هاي خوني است.

© حقوق سایت محفوظ است