۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اثر پرنوشي‌ بر شدت‌ درد در ديسمنوره‌ اوليه‌ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۱۷ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: اثر پرنوشي‌ بر شدت‌ درد در ديسمنوره‌ اوليه‌
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديسمنوره‌ اوليه‌
مقاله پرنوشي‌
مقاله وازوپرسين‌

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي اشرف‌
جناب آقای / سرکار خانم: بكايي مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: شيرين‌ كام فاطمه‌

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف : ديسمنوره از جمله مشكلات معمول زنان است كه به دليل انقباض شديد ميومتر و آرتريول هاي آن به وجود مي آيد. از جمله عواملي كه مي تواند باعث انقباض ميومتر شده و ديسمنوره را تشديد كند، وازوپرسين مي باشد. در اين مطالعه اثر پرنوشي كه مهمترين عامل كاهنده وازوپرسين است، بر روي شدت درد در ديسمنوره اوليه مورد بررسي قرار گرفته است .
مواد و روشها: شدت درد و ميزان ناراحتي در دقايق صفر، ۴۵ ، ۹۰ و ۱۲۰ پس از شروع درد قاعدگي و طول مدت درد در طي ساعت اول پس از شروع درد قاعدگي بر روي ۵۹ زن ۲۵-۱۸ ساله در دو گروه اندازه گيري شده است.
يافته ها: شدت درد در گروه مورد (سيكل با پرنوشي) در دقيقه ۹۰ پس از شروع درد به شكل معني داري كمتر از گروه شاهد (سيكل بدون پرنوشي) بوده و ميزان ناراحتي در دقايق ۴۵ و ۹۰ در گروه مورد كمتر از گروه شاهد بوده است. طول مدت درد در ۸ ساعت اول پس از شروع درد قاعدگي در گروه مورد نيز كمتر از گروه شاهد بوده است.
نتيجه گيري: پرنوشي در دقايقي كه به شكل فيزيولوژيك باعث بيشترين كاهش وازوپرسين مي شود، با كاهش شدت درد و ناراحتي همراه بوده است. توصيه مي شود زنان با ديسمنوره در طي قاعدگي از مايعات بيشتري استفاده كرده و از دهيدراتاسيون بپرهيزند.

© حقوق سایت محفوظ است