۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله اثر واريكوسل القايي با عمل جراحي بر باروري رت نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: اثر واريكوسل القايي با عمل جراحي بر باروري رت نر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واريكوسل القايي
مقاله اسپرماتوژنر
مقاله استريليتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرپور مختار
جناب آقای / سرکار خانم: زرين قلم عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت ارزيابي اثر واريکوسل بر باروري، بطور تجربي در رت هاي جوان واريکوسل ايجاد گرديد. رت هاي نر جوان از نژاد Wistar که باروري آنها در مقاربت هاي قبلي به اثبات رسيده بود، تحت عمل جراحي قرار گرفتند. بدنبال باز کردن شکم رت ها، وريد کليوي چپ بطور نسبي تنگ گرديد. سپس محل جراحي بخيه زده شد و حيوانات تحت مراقبت قرار گرفتند. بعد از ۴هفته، مجددا شکم حيوانات باز شد و از نظر ايجاد و يا عدم ايجاد واريکوسل مورد بررسي قرار گرفتند. در گام بعدي، شرايط جفتگيري و ديدن واژينال پلاک، ارکيدکتمي انجام گرفته و از نظر بافت شناسي، بيضه ها مورد بررسي قرار گرفتند. در بررسي وريدهاي تستيکولار که بعد از باز شدن شکم انجام شد، واريکوسل بصورت يکطرفه و يا دو طرفه، در بسياري از حيوانات تجربي مشاهده شد، در حاليکه در گروه کنترل مشاهده نگرديد. در طي زماني که براي جفتگيري در نظر گرفته شده بود، رت هاي ماده از نظر واژينال پلاک تحت نظارت قرار داشتند. بمحض ديدن واژينال پلاک، ثبت آن با ذکر مشخصات رت نر مربوطه صورت مي گرفت. بسته به اينکه رت نر، سالم و يا مبتلا به واريکوسل بود، تعداد رت هاي ماده که در آنها واژينال پلاک ديده شد متفاوت بود. در بررسي بافتي بيضه ها با استفاده از ميکروسکپ نوري، تغييرات آتروفيک و کمبود اسپرم در بافت بيضه موارد واريکوسل مشهود بود در حاليکه در موارد کنترل هيچ تغيير غير طبيعي مشاهده نشد. بدنبال ايجاد واريکوسل در سمت چپ به علت نامعلومي در اکثر موارد تجربي، در سمت راست نيز واريکوسل ايجاد شد.

© حقوق سایت محفوظ است