۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله اثر هورمون هاي پاراتيروييد بر بافت استخوان زنان يائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۲۲ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: اثر هورمون هاي پاراتيروييد بر بافت استخوان زنان يائسه
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاراتورمون
مقاله استئوپروز
مقاله يائسگي
مقاله كلسيم
مقاله هورمون درماني
مقاله استروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي فتح آبادي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزيان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: گوران ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: در مورد نحوه اثر استروژن بر بافت استخواني فرضيه هاي متعددي وجود دارد که مقبول ترين آنها تاثير استروژن بر سيتوکين ها و تومور ناشي از فاکتور نکروز دهنده (NTF) و همچنين گيرنده خاص  استروژن روي استئوبلاست هاست.
هدف: اين مطالعه به منظور بررسي ارتباط هورمون پاراتورمون با استئوپروز پس از يائسگي انجام شد.
مواد و روش ها: در اين بررسي گذشته نگر، پرونده ۵۳ زن يائسه که در بيمارستان دکتر شريعتي تهران تحت هورمون درماني بودند از نظر سطح سرمي کلسيم و پاراتورمون بررسي شد. سپس مقادير متوسط با استفاده از جدول ها و مقادير P با يکديگر مقايسه شدند.
يافته ها: ميانگين کلسيم افراد مورد مطالعه قبل از هورمون درماني  0.39 ± ۹٫۴۲ گرم بر دسي ليتر بود که پس از هورمون درماني به ۰٫۶۷ ± ۹٫۲۹ کاهش يافت و اين اختلاف از نظر آماري معني دار نبود. ميانگين پاراتورمون قبل از هورمون درماني ۱۸٫۱ ± ۵۲٫۷ بود که پس از هورمون درماني به ۱۶٫۳ ± ۵۴٫۹ پيکوگرم بر دسي ليتر افزايش يافت و اين اختلاف نيز از نظر آماري معني دار نبود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد اثرات مخرب هورمون پاراتورمون در زنان يائسه به سطح خوني هورمون بستگي ندارد.
در واقع هورمون جنسي موجب ممانعت از اعمال مخرب پاراتورمون مي شود و سرکوب سطح خوني هورمون پاراتورمون در کاهش اثر تخريبي آن بر بافت استخوان تاثيري ندارد.

© حقوق سایت محفوظ است