۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله اثر هشت هفته تمرينات فوتبال بر غلظت متابوليت هاي نيتريك اكسايد (NO) در بازيكنان فوتبال دسته اول دانشگاههاي كشور و بررسي ارتباط آن با گرفتگي عضلات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۸۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: اثر هشت هفته تمرينات فوتبال بر غلظت متابوليت هاي نيتريك اكسايد (NO) در بازيكنان فوتبال دسته اول دانشگاههاي كشور و بررسي ارتباط آن با گرفتگي عضلات
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش
مقاله فوتبال
مقاله نيتريك اكسايد
مقاله گرفتگي عضلات و كراتين كيناز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادكان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: قراخانلو رضا
جناب آقای / سرکار خانم: گاييني عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق تاثير يک دوره تمرين رايج در فوتبال بر ميزان تغييرات NO است و در نهايت ميزان هم تغييري NO با صدمات عضلاني (تغييرات کراتين کيناز) مورد بررسي قرار گيرد. بدين منظور تعداد ۱۵ بازيکن در يک اردوي هشت هفته اي مطابق دستورالعمل از پيش تعيين شده زير نظر پژوهشگر تمرينات خود را انجام دادند. از آزمودني ها طي هفت مرحله نمونه خون گرفته شد، پس از پايان آخرين نمونه گيري، اندازه گيري NO به روش رنگ سنجي Griess و CKتام به روش آنزيمي انجام شد. مقايسه نتايج تفاضل ميانگين مراحل قبل و بعد از تمرين (قبل و بعد از ۳ مرحله از جلسات تمرين) براي NO بترتيب mM 37±۶، ۴۳±۳ و ۶±۵۲ P:0.001)) و براي CKتام IU/L 565 ±۵۲، ۷۰۳±۵۰ و ۷۶±۶۰۲ (P:0.001) به دست آمد. نتايج گوياي اين مطلب است که تغييرات CK-T تقريبا تا هفته پنجم (اواسط دوره) سير صعودي و پس از آن (اواخر دوره) سير نزولي داشته است. اين تغييرات با شدت تمرينات انجام شده هماهنگي دارد. در مورد NO نتايج نشان مي دهد که افزايش تعداد جلسات تمرين سبب افزايش NO شده است. با توجه به نتايج بدست آمده، به نظر مي رسد افزايش NO به اندازه اي که در اين بررسي نشان داده شد بر روي فعاليت هاي عضلاني تاثير منفي نداشته است. اين مقدار از افزايش NO مي تواند مفيد نيز باشد، زيرا آثار وازوديلاتاسيون NO براي تدارک خون عضلات در حال تمرين مهم است و شايد همين امر موجب شود که علي رغم تمرينات سنگين، فوتباليست ها با گرفتگي عضلات مواجه نمي شوند.

© حقوق سایت محفوظ است