۱۳۹۵-۰۴-۱۰

مقاله اثر نيتريک اکسايد هسته مرکزي آميگدال در بروز رفتارهاي جستجوي دارو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در اعتياد پژوهي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: اثر نيتريک اکسايد هسته مرکزي آميگدال در بروز رفتارهاي جستجوي دارو
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مورفين
مقاله نيتريک اکسايد
مقاله آميگدال مرکزي
مقاله L-آرژينين و L-NAME
مقاله رفتار جستجوي دارو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم پور مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي ندوشن محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در اين پژوهش اثرات تزريق دو طرفه عوامل نيتريک اکسايد به هسته مرکزي آميگدال در بروز رفتارهاي جستجوي دارو مانند ايستادن، بو کشيدن و تردد بين دو بخش دستگاه ترجيح مکان شزطي شده بررسي شد.
روش: آزمايش ها روي موش بزرگ آزمايشگاهي نر ويستار با ميانگين وزني ۲۵۰-۲۰۰ گرم انجام گرديد. همه حيوان ها پس از جراحي با استروتکس و کانول گذاري در مختصات هسته مرکزي آميگدال يک هفته دوره بهبود را گذراندند. ترجيح مکان شرطي شده به روش غير طرفدار و به صورت يک برنامه پنج روزه اجرا شد.
يافته ها: حيوان هايي که طي شرطي سازي، مورفين (۲٫۵-۱۰ mg/kg) را به صورت زير جلدي دريافت کرده بودند به شکل معني داري رفتارهاي جستجوي دارو را نشان دادند. تزريق داخل صفاقي نالوکسون (۰٫۱-۰٫۴ mg/kg) در روز آزمون (پس از شرطي سازي با مورفين (۷٫۵ mg/kg)، بروز اين علائم رفتاري را کاهش داد. تزريق مستقيم-L آرژينين به داخل هسته مرکزي آميگدال در روز آزمون مقدم بر تزريق دوز موثر نالوکسون (۰٫۴ mg/kg)، بر بيان علائم رفتاري مذکور اثر افزايشي معني دار داشت ولي تزريق مستقيم L-NAME به داخل هسته پيش از تزريق-L آرژينين، پاسخ-L آرژينين را به طور معني داري کاهش داد.
نتيجه گيري: احتمالا سيستم نيتريک اکسايد ناحيه آميگدال مرکزي در بروز برخي از علائم رفتاري جستجوي دارو در حيوانات شرطي شده با مورفين، نقش مهمي را ايفا مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است