۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله اثر نوماديسم بر تکوين مرزهاي سياسي در ايران (مطالعه موردي: مرزهاي غربي ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۲۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: اثر نوماديسم بر تکوين مرزهاي سياسي در ايران (مطالعه موردي: مرزهاي غربي ايران)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حکومت
مقاله مرز
مقاله کوچ نشيني
مقاله عشاير
مقاله ارتش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيشگاهي فرد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: كامران حسن
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي افشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشور ايران بنا به موقعيت جغرافيايي خاص خود، به ويژه از سمت شمال و شمال – شرقي که مدخل ورود اقوام کوچ نشين بوده است، سرزميني است که در همان ابتدا نوماديسم را تجربه کرده و نخستين مظاهر اجتماعي، فرهنگي و سياسي را به دنبال آن در خود پذيرفته است. عشاير در طول تاريخ نقش مهمي را در نگهباني از مرزهاي ايران ايفا کرده اند. اکثر حکومت هايي که در ايران قدرت را در اختيار داشته اند، از منشا ايلي برخوردار بوده اند و در اين ميان ارتباط آنها با حکومت مرکزي حائز اهميت بسيار است. به واسطه دوري از مرکز، اين قبايل همواره تهديدي براي حکومت به شمار مي رفته اند، به گونه اي که در اغلب اعصار نفوذ حکومت در ميان آنها بسيار کم و آنها عملا خودمختار بوده اند و فقط در مواقع جنگ، با اعزام نيرو ارتش ايران را کمک مي کرده اند. در اعصار گذشته حضور اين اقوام کوچ نشين در مناطق مرزي ايران سبب بروز مشکلات بسياري براي دولت هاي ايران شده بود. کوچ هاي فصلي آنها و تابعيت هايي که به راحتي تغيير مي دادند، سرحدهاي کشور را بسيار غيرشفاف و بي ثبات مي کرد. هدف اين پژوهش، بررسي اثر نوماديسم بر تکوين مرزهاي غربي ايران است. استدلال مقاله حاضر اين است که شيوه زندگي کوچ نشيني در مناطق غربي ايران، باعث تاخير در فرايند تکوين مرزهاي سياسي در اين بخش از کشور شده است. روش مورد استفاده در اين پژوهش توصيفي – تحليلي است.

© حقوق سایت محفوظ است