۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله اثر ميزان بالاي تستوسترون انانتات بر كاركرد غده تيروييد در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۲ در مجله تحقيقات پزشكي از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: اثر ميزان بالاي تستوسترون انانتات بر كاركرد غده تيروييد در موش صحرايي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تستوسترون انانتات
مقاله تري يدوتيرونين
مقاله تيروكسين
مقاله تيروتروپين
مقاله غده تيروييد
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظريف كار اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تستوسترون انانتات (TE)، به دليل دارا بودن اثرات آنابوليك، به عنوان يك داروي محرك براي تقويت ماهيچه ها در ورزشكاران، به فراواني استفاده مي شود. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه، غلظت بالاي اين دارو در خون، ممكن است بر فعاليت طبيعي غدد درون ريز، به ويژه بر ترشح هورمون هاي تيروييدي اثر داشته باشد. در پژوهش كنوني، كار غده تيروييد در موش هاي صحرايي نر بالغ بررسي گرديد، كه با ميزان بالاي تستوسترون انانتات تيمار شده بودند.
روش كار: شمار ۱۲۰ موش صحرايي نر بالغ از نژاد چارلز ريور، در پنج گروه بخش شدند: ۱- گروه شاهد، بدون تزريق و يا عمل جراحي ۲- گروه بيضه برداري شده و دريافت كننده دارو (پنج ميلي گرم تستوسترون انانتات براي هر ۱۰۰ گرم وزن بدن محلول در روغن زيتون، به صورت تزريق درون صفاقي و هفتگي)، ۳- گروه بيضه برداري شده و دريافت كننده نيم ميلي ليتر از حلال دارو، ۴- گروه بيضه برداري نشده و دريافت كننده دارو، ۵- گروه بيضه برداري نشده و دريافت كننده حلال دارو. در روزهاي ۶۰ ,۴۰ ,۲۰ پس از آغاز آزمايش، نمونه هاي سرم براي اندازه گيري هورمون هاي تستوسترون، تري يدوتيرونين (T3)، تيروكسين (T4) و تيروتروپين (TSH) فراهم گرديد.
يافته ها: يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه، پس از ۲۰ روز، ميزان T3 در گروه هاي دريافت كننده تستوسترون انانتات، يعني گروه هاي ۴,۲، به گونه اي معني دار، كمتر از گروه شاهد بود و پس از ۴۰ روز، به اندازه گروه شاهد رسيد. در حالي كه، ميزان هورمون T4 در ميان گروه هاي دريافت كننده تستوسترون انانتات، به گونه اي معني دار كمتر از گروه شاهد بود. در روز شصتم، اندازه T3 در ميان گروه ها تفاوت معني دار نداشت.
نتيجه:يافته ها بيانگر آن است كه، غلظت بالاي تستوسترون، در آغاز باعث كاهش ميزان T3 سرم مي شود، كه در دراز مدت، اين اثر به حالت نخست برمي گردد. گر چه ممكن است تستوسترون، به طور مستقيم سبب تحريك ترشح  T4 شود، اما از راه مركزي و با اثر بر محور هيپوتالاموس – هيپوفيز نيز، موجب كاهش ترشح TSH مي گردد. در نتيجه، ميزان هورمون هاي T3 و T4 در دراز مدت به اندازه طبيعي برمي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است