۱۳۹۵-۰۵-۰۷

مقاله اثر مقدار و خواص سطح نانوذرات سيليكا بر اسفنج پلي استيرن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۹۱ در علوم و تکنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۳۹۴ تا ۴۰۴ منتشر شده است.
نام: اثر مقدار و خواص سطح نانوذرات سيليكا بر اسفنج پلي استيرن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصلاح سطح
مقاله زاويه تماس
مقاله نانوسيليكا
مقاله اسفنج پليمري
مقاله چگالي سلول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زكيان سيداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: نويدفاميلي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: آكو محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عامل هسته زا به طور معمول براي كنترل هسته زايي سلول در توليد محصولات اسفنجي با كيفيت مناسب استفاده مي شود. خواص سطح نانوذرات شامل خواص هندسي مانند شكل ذرات، اندازه و توزيع آنها از جمله عوامل موثرند. با وجود اين، مطالعات خيلي كمي روي اثر هندسه ذرات بر بازده اسفنج نهايي انجام شده است. اين مطالعه، تلاشي براي كنترل ساختار اسفنج پليمري با استفاده از نانوذرات سيليكا در يك فرايند ناپيوسته است. از پلي استيرن با مصرف معمولي (GPPS1540) به عنوان زمينه پليمري، نانوذرات سيليكا به عنوان عامل هسته زا و گاز كربن دي اكسيد به عنوان عامل پف زا استفاده شده است. براي پراكنش بهتر نانوذرات در زمينه پليمر تركيبي از روش هاي محلولي و مذاب استفاده شد. همچنين، در اين پژوهش اثر اصلاح سطح نانوذرات سيليكا روي ساختار اسفنج پليمري بررسي شده است. ابتدا نانوذرات سيليكا به وسيله وينيل تري اتواكسي سيلان اصلاح شد. سپس، كشش سطحي ذرات سيليكاي اصلاح شده، اصلاح نشده و پلي استيرن به كمك آزمون زاويه تماس معين شد. در ادامه با تركيبي از روش هاي محلولي و مذاب دو نوع نانوكامپوزيت با غلظت هاي مختلف پركننده تهيه شد. همچنين، به منظور تهيه اسفنج از نمونه هاي نانوكامپوزيتي تهيه شده موجود، از دستگاه ويژه اي با قابليت عملكرد در دما و فشار زياد، افت آني فشار و كنترل سرعت تثبيت استفاده شد. اثر اصلاح سطح نانوذره سيليكا روي اسفنج تهيه شده با تعيين چگالي سلول و اندازه سلول به وسيله تصاوير گرفته شده از ميكروسكوپ الكتروني پويشي مشخص شد. نتايج نشان داد، اصلاح سطح نانوذرات منجر به افزايش چگالي سلول و كاهش اندازه سلول مي شود و افزايش غلظت نانوذرات اين اثربخشي را افزايش مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است