۱۳۹۵-۰۱-۰۲

مقاله اثر مقدار بار و فشار باد يک لاستيک با گوشت سخت بر برخي عوامل مرتبط با فشردگي خاک اندازه گيري شده در مخزن خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمسال اول ۱۳۹۲ در ماشين هاي كشاورزي از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: اثر مقدار بار و فشار باد يک لاستيک با گوشت سخت بر برخي عوامل مرتبط با فشردگي خاک اندازه گيري شده در مخزن خاک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بار محوري
مقاله حسگر
مقاله فشار باد
مقاله فشردگي خاک
مقاله لاستيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي مالواجردي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: يونسي الموتي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محسني منش احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل زيادي در ايجاد فشردگي خاک موثر هستند. يکي از اين عوامل، واکنش خاک به فشارهاي وارده به خاک به وسيله لاستيک و ابزار درگير با خاک است. در اين تحقيق با استفاده از يک لاستيک سخت تاثير بار و فشار باد لاستيک بر برخي عوامل مرتبط با فشردگي خاک شامل: عمق و اثر لاستيک، شاخص مخروط و شاخص مقاومت افقي خاک در لايه هاي مختلف توسط يک حسگر اندازه گير پروفيل فشردگي خاک در مخزن خاک با بافت لوم شني، اندازه گيري شد. اين حسگر شامل هشت عدد لبه هاي گوه اي شکل (فلپ) مجهز شده به استرين گيج بود که بر روي پيشاني يک شاخه زيرشکن نصب گرديده و عمق کار آن ۴۵ سانتي متر بود. اين تحقيق با استفاده از آزمايش فاکتوريل در دو سطح بار لاستيک (۶٫۳ کيلو نيوتن و ۲۳٫۹ کيلو نيوتن) و سه سطح فشار باد (۳۲۴، ۵۲۴ و ۷۲۴ کيلو پاسکال) و با ۳ تکرار، در قالب طرح کاملا تصادفي، به اجرا در آمد. با کاربرد حسگر اندازه گير فشردگي خاک، فشردگي خاک در لايه هاي مختلف از سطح خاک تا عمق ۴۵ سانتي متري و با فواصل ۵ سانتي متر اندازه گيري شد. نتايج نشان داد فشردگي خاک ناشي از ميزان بار عمودي وارد بر لاستيک در لايه هاي زيرين بيشتر از لايه هاي سطحي خاک بود. در حاليکه اثر فشار باد لاستيک عکس اين موضوع را نشان داد و در عمق هاي سطحي (در دو سطح بار استفاده شده) بزرگتر از اثر آن در عمق هاي زيرين خاک بود. با افزايش ميزان بار، مقادير عرض اثر لاستيک، عمق اثر لاستيک و شاخص مخروط افزايش يافت. هم چنين با افزايش مقدار فشار باد، مقدار عرض اثر لاستيک کاهش و عمق اثر لاستيک و شاخص مخروط خاک افزايش يافتند.

© حقوق سایت محفوظ است