۱۳۹۶-۰۶-۳۰

مقاله اثر كيفيت متفاوت پيمانه هاي بتن در يك عضو بتن مسلح بر خوردگي آرماتور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۶۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: اثر كيفيت متفاوت پيمانه هاي بتن در يك عضو بتن مسلح بر خوردگي آرماتور
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوردگي آرماتور
مقاله تفاوت در كيفيت بتن
مقاله مقاومت الكتريكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسي پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر تفاوت در کيفيت بتن اعضاي بتن مسلح در مدت آغاز خوردگي و شدت خوردگي در اين پژوهش بررسي شده است. براي ارزيابي اثر کيفيت ناهمگن، دو نوع نمونه دال و ستون از نظر پتانسيل خوردگي اندازه گيري شد. همچنين شدت خوردگي و مقاومت ويژه (مقاومت الکتريکي) بررسي شد. براي ايجاد اختلاف در کيفيت بتن در اعضاي بتن آرمه، از نسبت هاي مختلف آب به سيمان استفاده شده است.
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که تفاوت در کيفيت بتن در بخش هاي مختلف يک عضو بتن مسلح مي تواند سبب افزايش شدت خوردگي و کاهش مدت شروع خوردگي شود. تفاوت در کيفيت بتن، به دليل تفاوت در مقاومت ويژه و در نتيجه اختلاف پتانسيل بين دو بخش بتن ايجاد و در ايجاد و در نتيجه خوردگي آغاز مي شود.
امتداد بتن ريزي و امتداد آرماتور (امتدادهاي افقي و عمودي) در مدت شروع خوردگي و اختلاف پتانسيل بين دو بخش از نمونه موثر است. مدت زمان لازم براي شروع خوردگي در ستون کمتر از دال ها است. نتايج همچنين نشان مي دهد که استفاده از دوده سيليس بودن تغيير کيفيت در عضو بتن آرمه، به افزايش مدت شروع خوردگي مي انجامد.

© حقوق سایت محفوظ است