۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اثر كلار در تغيير شكل مارژين روكش‌ هاي ساخته‌ شده از آلياژ بيس متال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۵۱ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: اثر كلار در تغيير شكل مارژين روكش‌ هاي ساخته‌ شده از آلياژ بيس متال
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلياژ بيس‌ متال
مقاله طراحي كوپينگ
مقاله تطابق مارژين
مقاله كلار فلزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرامي پناه فريده
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حاج ‌محمودي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيقات نشان داده است كه آلياژهاي نابل جهت مقابله با سيكل‌هاي حرارتي در حين پخت پرسلن به كلار فلزي نياز دارند. كلار فلزي زيبايي قابل قبولي ندارد. از آنجا كه آلياژهاي بيس‌متال از خواص فيزيكي بهتري برخوردار هستند، لذا به نظر مي‌رسد كلار در طراحي فريم‌ورك آنها ضرورتي نداشته باشد. هدف از اين مطالعه ارزيابي اثر كلار در تغيير شكل مارژين روكش‌هاي ساخته‌شده از آلياژ بيس‌متال مي‌باشد؛ به همين منظور ۲۰ كوپينگ (Coping) از آلياژ بيس‌متال ساخته شد و به دو گروه داراي كلار و بدون كلار تقسيم شدند. به دنبال آماده‌سازي سطح فلز، پرسلن بر روي نمونه‌ها پخته شد. Marginal Gap توسط ميكروسكوپ الكتروني در سه مرحله قبل و بعد از دگاز و نيز بعد از گليز اندازه‌گيري شد. ميانگين Marginal Gap درگروه بدون كلار به ترتيب ۲۱٫۴±۱۳٫۴، ۲۱٫۴±۱۴٫۹، ۲۱٫۹±۱۱٫۹ ميكرون و در گروه با كلار ۲۴٫۷±۱۱٫۴، ۲۴±۱۱٫۵، ۲۶٫۶±۱۱٫۷ ميكرون بود. آناليز واريانس دوطرفه هيچ اختلاف معني‌داري در مقدار عددي بين دو گروه با و بدون كلار و در بين مراحل مختلف ساخت روكش نشان نداد. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد آلياژ بيس‌متال در طي مراحل ساخت دچار تغيير شكل در مارژين نمي‌شود و وجود كلار در ميزان بازشدگي مارژين تاثيري ندارد.

© حقوق سایت محفوظ است