۱۳۹۶-۰۷-۰۲

مقاله اثر فعاليت گيرنده هاي آدنوزيني A1 در ناحيه هيپوكمپ بر تشنج هاي ناشي ازتحريك الكتريكي آميگدال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۰ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: اثر فعاليت گيرنده هاي آدنوزيني A1 در ناحيه هيپوكمپ بر تشنج هاي ناشي ازتحريك الكتريكي آميگدال
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صرع
مقاله آدنوزين
مقاله آميگدال
مقاله هيپوكمپ
مقاله كيندلينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علاسوند مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ميرنجفي زاده سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: فتح الهي يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: پاليزوان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق نقش گيرنده هاي A1 آدنوزين درناحيه CA1 هيپوكمپ بر تشنج هايي كه از طريق كيندلينگ آميگدال ايجاد شده بود، مورد ارزيابي قرار گرفت. در تمامي حيوانات يك الكترود سه قطبي در آميگدال و دو كانول راهنما در ناحيه CA1 هيپوكمپ كار گذاشته شد و با تحريك روزانه آميگدال حيوانات كيندل شدند. نتايج حاصل ازآزمايش ها نشان داد كه در حيوانات كيندل شده تزريق دو طرفه -N6 سيكلوهگزيل آدنوزين (CHA) با غلظت هاي ۰٫۱ ، ۱ و ۱۰ ميكرومولار به ناحيه CA1 هيپوكمپ در زمان هاي ۵ ، ۱۵ و ۶۰ دقيقه پس از تحريك باعث كاهش معني دار مدت زمان امواج تخليه متعاقب (ADD) و مدت زمان مرحله  5تشنج گرديد. همچنين زمان تاخيري بين تحريك تا شروع مرحله ۴ تشنج را افزايش داد اما درمرحله حمله هيچ تغييري به وجود نيامد.
همچنين تزريق دو طرفه ۱، ۳- دي متيل –۸ سيكلو پنتيل گزانتين (CPT) با غلظت هاي ۰٫۵ و ۱ ميكرومولار به ناحيه CA1 هيپو كمپ هيچ تغيير معني داري در كميت هاي تشنج ايجاد نكرد. هنگامي كه ۵ دقيقه بعد از تزريق دو طرفه CHA با غلظت هاي ۰٫۱ و ۱ ميكرو مولار به داخل هيپو كمپ،CPT  با غلظت ۱ ميكرومولار به اين ناحيه تزريق شد، به طور معني داري اثرات CHA بر كميت هاي تشنجي حذف گرديد. بنابراين با توجه به نتايج فوق مي توان اين احتمال را مطرح نمود كه ناحيه CA1 هيپوكمپ درگسترش امواج تشنجي از آميگدال به ساير نواحي نقش داشته و فعاليت گيرنده هاي A1 آدنوزين اين ناحيه، در بروز اثراث ضد تشنجي آگونيست هاي آدنوزين دخيل مي باشند.

© حقوق سایت محفوظ است