۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اثر فصل كاشت و تراكم بوته بر كارآيي مصرف آب در ارقام و لاين هاي مختلف گلرنگ (Carthamus tinctorious L.) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۴ منتشر شده است.
نام: اثر فصل كاشت و تراكم بوته بر كارآيي مصرف آب در ارقام و لاين هاي مختلف گلرنگ (Carthamus tinctorious L.)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلرنگ
مقاله فصل كاشت
مقاله تراكم بوته
مقاله كارآيي مصرف آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجدنصيري بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور بررسي تاثير تراکم بر کارآيي مصرف آب ژنوتيپ هاي مختلف گلرنگ در دو فصل کشت بهاره و تابستانه در منطقه اصفهان، در سال ۱۳۷۹ اجرا گرديد. پنج ژنوتيپ گلرنگ شامل دو لاين برگزيده از توده محلي اصفهان و ارقام شناخته شده اراک ۲۸۱۱، ژيلا و کوسه در دو زمان کاشت بهاره (۱۵ فروردين) و تابستانه (۱۵ تيرماه) و هرکدام در سه تراکم ۴۰، ۲۰ و ۱۳ بوته در متر مربع در قالب طرح آزمايشي کرت هاي دوبار خرد شده بر پايه بلوک هاي کامل تصادفي مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که کارآيي مصرف آب در دو کشت بهاره و تابستانه در سطح احتمال ۱% با يکديگر اختلاف معني دار داشتند و کشت دوم از اين نظر حدود ۱۷ درصد برتري داشت. اگرچه کشت تابستانه گلرنگ از نظر توليد دانه با، ۴۷۴٫۶ کيلوگرم در هکتار عملکرد کمتري داشت، اما در مجموع به لحاظ کارايي مصرف آب به وضوح برتر از کشت بهاره بود. تاثير تراکم بوته نيز بر کارايي مصرف آب بسيار معني دار بود، به طوري که تراکم ۴۰ بوته در متر مربع با ميانگين ۰٫۴۸۱ کيلوگرم بر متر مکعب، بيشترين و تراکم ۱۳ بوته در متر مربع با ميانگين ۰٫۳۰۸ کيلوگرم بر مترمکعب، کمترين کارآيي مصرف آب را به خود اختصاص دادند. در شرايط اين مطالعه، افزايش محسوس در عملکرد دانه در جريان افزايش تراکم بوته عامل اصلي برتري در کارآيي مصرف آب شناخته شد. رقم اراک ۲۸۱۱ در کشت اول و لاين ۱ در کشت دوم از ميان ژنوتيپ هاي مورد بررسي از کارآيي مصرف آب بيشتري برخوردار بودند.

© حقوق سایت محفوظ است