۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اثر عصاره هيدروالكلي گياه بادرنجبويه در پيشگيري از تشنج ناشي از نيكوتين در موش سفيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۱۸ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره هيدروالكلي گياه بادرنجبويه در پيشگيري از تشنج ناشي از نيكوتين در موش سفيد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادرنجبويه
مقاله تشنج
مقاله نيكوتين
مقاله موش سفيد كوچك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارضي اردشير
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در بيماري صرع، تشنج از جمله علايمي است كه به علت فعاليت الكتريكي غيرطبيعي مغز ديده مي شود. عصاره هيدروالكلي گياه بادرنجبويه كه در طب سنتي به عنوان ضد تشنج از آن ياد شده، بر تشج حاصل از نيكوتين در موش سفيد كوچك مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه از شش گروه هشت تايي موش سفيد استناد شد، كه به گروه كنترل، سرم فيزيولوژي ۱۰ ml/kg به صورت داخل صفاقي تزريق گرديد. پس از تهيه عصاره هيدروالكلي بادرنجبويه به روش خيساندن، اين عصاره در ۵ دوز ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن حيوان: به طور جداگانه در يكي از ۴ زمان ۰،۱۵،۳۰ و ۴۵ دقيقه قبل از تزريق نيكوتين، به موش تزريق و در هر مورد، فاكتورهاي شروع تشنج، مدت تشنج، دوام تشنج و تعداد مرگ و مير مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: تزريق دوزهاي ۸۰۰ و ۱۰۰۰ ميلي گرم عصاره به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن حيوان در فواصل زماني ۱۵، ۳۰ و ۴۵ دقيقه و دوز ۶۰۰ mg/kg عصاره، ۳۰ دقيقه قبل از تزريق نيكوتين به صورت معني داري (p<0.05) باعث افزايش دوام تشنج گرديد. هيچ كدام از دوزهاي به كار رفته، فواصل زماني ذكر شده، كيت شدت تشنج را به صورت معني داري تغيير ندادند.
نتيجه گيري: نتايج فوق نشان مي دهد كه عصاره هيدروالكلي گياه بادرنجبويه مي تواند باعث افزايش دوام و شروع تشنج ناشي از نيكوتين گردد.

© حقوق سایت محفوظ است