۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اثر عصاره هيدروالكلي بومادران بر روي خاصيت ضد درد مورفين در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۱۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره هيدروالكلي بومادران بر روي خاصيت ضد درد مورفين در موش صحرايي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بومادران
مقاله مورفين
مقاله درد
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ارضي اردشير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: گياه بومادران، از جمله گياهاني است كه به واسطه مهار آنزيم سيكلواكسيژناز، اثرات ضد التهابي آن به اثبات رسيده و اين خود دليلي براي بررسي اثرات ضد درد آن مي باشد. در اين مطالعه اثر عصاره هيدروالكلي بومادران بر خاصيت ضد درد مورفين، جهت كاهش دوز مصرفي مورفين مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه با استفاده از روش Tail flick test، آزمايشات بر روي موش هاي صحرايي انجام شد. ابتدا دوز مناسب (تزريق داخل صفاقي) مورفين جهت ايجاد بيدردي از طريق دوز ـ پاسخ، انتخاب شد. سپس اثر ضد درد دوزهاي مختلف گياه بومادران (۱۰۰ و ۷۵ و ۵۰ و ۲۵ ميلي گرم بر كيلوگرم) و همچنين اثر اين دوزها بر خاصيت ضد درد دوز مناسب مورفين (۲٫۵ mg/kg) مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: بر اساس نتايج بدست آمده و با استفاده از روش شش گامي تجزيه و تحليل پراش، بهترين دوز عصاره جهت افزايش اثر ضد درد مورفين ۷۵ mg/kg انتخاب گرديد(p<0.05) . زمان عكس العمل موش هاي گروه كنترل به محرك دردزا در حدود ۲ تا ۳ ثانيه، و زمان عكس العمل موش هايي كه دوزهاي مختلف عصاره هيدروالكلي بومادران را قبل از تزريق مورفين (۲٫۵ mg/kg) دريافت نموده بودند نسبت به موش هايي كه مورفين به تنهايي دريافت كرده بودند، افزايش معني داري را نشان داد(p<0.05) .
نتيجه گيري: تمام دوزهاي به كار رفته از عصاره هيدروالكلي بومادران موجب افزايش اثر ضد درد مورفين به صورت معني داري شدند(p<0.05) . در ضمن بيشترين اثر در دقيقه ۴۵ آزمايش مشاهده گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است