۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله اثر عصاره آبي الكلي برگ سدر (Zizyphus spina-christi) بر تون ايليوم موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در مجله علوم پايه پزشکي ايران از صفحه ۸۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره آبي الكلي برگ سدر (Zizyphus spina-christi) بر تون ايليوم موش صحرايي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سدر
مقاله كنار
مقاله عصاره آبي الكلي
مقاله تون ايلئوم
مقاله موش صحرايي
مقاله كلرور پتاسيم
مقاله پروپرانولول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غريب ناصري محمدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي آرميتا
جناب آقای / سرکار خانم: معصوم مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كنار يا سدر Zizyphus spina-christi درختي هميشه سبز است كه در جنوب ايران به خصوص در استان خوزستان رشد مي كند. ميوه تازه و خشك آن خوراكي بوده و پودر برگ آن (معروف به سدر) جهت شستشوي موي سر مصرف مي شود. اثرات ضد قارچ، ضد ميكروب و ضد درد برگ آن گزارش شده ولي از اثرات فارماكولوژيك آن بر دستگاه گوارش اطلاعاتي در دست نيست. لذا هدف اين تحقيق بررسي اثر عصاره آبي الكلي برگ سدر بر تونيسيته ايلئوم موش صحرايي است. به اين منظور، قطعاتي به طول ۲ cm از ايلئوم موش در حمام بافت قرار داده شد و تحت ۱ گرم كشش اوليه به روش ايزوتونيك تغييرات تون آن در حضور غلظتهاي ۴, ۲, ۱, ۰٫۵, ۰٫۲۵, ۰٫۱۲۵ و ۸ mg/ml عصاره اندازه گيري شد. حمام بافت حاوي محلول تايرود استاندارد با pH برابر ۷٫۹ و دماي ۳۶ تا ۳۸oC بود. نتايج نشان مي دهند كه عصاره آبي الكلي برگ سدر پس از يك دقيقه به صورت وابسته به غلظت سبب افزايش طول و يا به عبارت ديگر كاهش تون ايلئوم موش صحرايي مي گردد (p<0.01). عصاره در غلظتهاي كم ابتدا سبب شلي ايلئوم و سپس موجب انقباض آن مي شود. همچنين اين عصاره اثر انقباضي كلرور پتاسيم (۴۰ mM) را كه باز كننده كانالهاي كلسيمي وابسته به ولتاژ مي باشد، به صورت وابسته به غلظت كاهش داد (p<0.01). به كارگيري اين عصاره قبل از كلرور پتاسيم نيز موجب كاهش اثر انقباضي كلرور پتاسيم گرديد و اثر آن با حالت قبل تفاوتي نداشت (p=0.66). اين اثر شل كننده عصاره، بوسيله غلظت ۲µM پروپرانولول كاهش نيافت (p>0.05). از نتايج به دست آمده مي توان گفت كه، عصاره آبي الكلي برگ سدر داراي ماده و يا مواد موثره اي مي باشد كه احتمالا از طريق انسداد كانالهاي كلسيمي وابسته به ولتاژ موجب كاهش تون و مهار انقباض ناشي ازكلرور پتاسيم در ايلئوم موش صحرايي مي شود. همچنين عدم تاثير قابل ملاحظه پروپرانولول بر عملكرد مهاري عصاره، بيانگر آنست كه اين اثر مهاري با دخالت رسپتورهاي آدرنرژيكي β۲ انجام نمي شود.

© حقوق سایت محفوظ است