۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اثر عصاره‌ متانولي‌ خشخاش بر تشنج‌ ناشي‌ از پيكروتوكسين‌ در موش‌ سوري‌ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره‌ متانولي‌ خشخاش بر تشنج‌ ناشي‌ از پيكروتوكسين‌ در موش‌ سوري‌
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره متانولي خشخاش
مقاله تشنج‌
مقاله پيكروتوكسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بيات مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در طب‌ سنتی‌، گزارش هايي‌ در مورد اثرات‌ مفيد بعضي‌ از گياهان‌ دارويي‌ در درمان‌ بيماري ها وجود دارد. يكي‌ از اين‌ گزارش ها، در مورد اثرات‌ مفيد عصاره گیاه خشخاش بر تشنج‌ مي‌باشد. در مطالعه‌ حاضر اثر ضدتشنجي‌ عصاره‌ متانولي‌ دانه‌ اين‌ گياه‌ بر تشنج‌ ناشي‌ از پيكروتوكسين‌ در موش‌ سوري‌ نر مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌.
مواد و روش‌ها: در اين‌ مطالعه‌ حيوانات‌ از طريق‌ تزريق‌ داخل‌ صفاقي‌ دوزهاي‌ مختلفي‌ از عصاره‌ متانولي‌ پركوله‌ دانه‌هاي‌ اين‌ گياه‌ (۵/۱۲، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ ميلي‌ گرم‌ بر كيلوگرم‌) پيش‌ درماني‌ شدند و بعد از ۲۰ دقيقه‌ به‌ هر حيوان‌ ۱۲ میلی گرم بر کیلوگرم پيكروتوكسين‌ به‌ منظور ايجاد تشنج‌ تزريق‌ شد. سپس‌ تغيير در زمان‌ شروع‌ حملات‌ تشنجي‌، دوام‌ تشنج‌ و مرگ‌ ناشي‌ از تشنج‌ در گروه هاي‌ آزمايش‌ و كنترل‌ اندازه‌گيري‌ و مقايسه‌ گرديد.
يافته‌ها: نتايج‌ بررسي‌ نشان‌ داد كه‌ پيش‌درماني‌ حيوانات‌ با دوزهاي‌ مختلف‌ عصاره‌، به‌ خصوص‌ دوز ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم باعث‌ تاخير در شروع‌ حملات‌ تشنجي‌ گرديد (p<0.01). از سوي‌ ديگر مدت‌ زمان‌ دوام‌ تشنج‌ نسبت‌ به‌ گروه‌ كنترل‌ در همه‌ گروه‌ها افزايش‌ پيدا كرد، ولي‌ شدت‌ تشنجات‌ خفيف‌تر از گروه کنترل بود. دوزهاي‌ مختلف‌ عصاره‌، به‌ خصوص‌ دوز ۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم باعث‌ تاخير در زمان‌ مرگ‌ موش ها شده‌ است ‌(p<0.05).
نتيجه‌گيري: عصاره‌ دانه‌ خشخاش‌ باعث‌ تاخير در شروع‌ تشنج‌، كاهش‌ شدت‌ تشنجات‌ ناشي‌ از پيكروتوكسين‌ و همين‌طور تاخير مرگ‌ مي‌گردد و مي‌تواند كانديداي‌ مناسبي‌ جهت‌ ادامه‌ تحقيقات‌ به عنوان‌ يك‌ داروي‌ ضدتشنج‌ باشد.

© حقوق سایت محفوظ است