۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اثر ضد ميكروبي و ضد قارچي كفير در محيط Invitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۱۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: اثر ضد ميكروبي و ضد قارچي كفير در محيط Invitro
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثرات ضد ميكروبي
مقاله ماست معمولي
مقاله ماست كفير
مقاله باكتري هاي بيماري زا
مقاله قارچ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كسري كرمانشاهي روحا
جناب آقای / سرکار خانم: معطر فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: شادزي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي محبوبه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: كفير از جمله محصولات شيرترش مي باشد كه مبدا آن شمال قفقاز است. ماهيت ميكروبي دانه هاي كفير مورد بحث بوده و تاكنون بطور دقيق مشخص نشده است. بطور كلي دانه هاي كفير داراي ميكروارگانيسم هاي زير است: استرپتوكوكسي هاي اسيدلاكتيك و لاكتوباسيل هاي مزوفيل اسيدلاكتيك، مخمرهاي تخمير كننده و غيرتخمير كننده لاكتوز و باكتريهاي اسيداستيك كه در بعضي مطالعات به اثرات درماني آن اشاره شده است. اين مطالعه به منظور مشخص كردن بعضي از اين اثرات انجام شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه بر روي باكتريهاي استافيلوكوكوس آرئوس، اشرشياكلي، سودوموناس آئروژينوزا، سالمونلاتيفي، قارچ مخمري كانديدا آلبيكنس و دو گونه درماتوفيت تريكوفيتون منتاگروفيتس و ميكروسپورم كانيس انجام شده كه با استفاده از محيط هاي كشت ميكروبيولوژيكي و قارچي با روش هاي چاهك پليت و رقت لوله اي اثرات ضد ميكروبي هشت نوع از عصاره هاي ماست معمولي و عصاره حاصله از ماست كفير در دو دماي ۲۰ و ۳۷ درجه سانتيگراد در دو زمان تخمير ۲۴ و ۴۸ ساعته به صورتinvitro  بر روي چهارگونه باكتري و سه گونه قارچ مزبور مورد مطالعه قرار گرفت.
يافته ها: از عصاره هاي به كار رفته ماست معمولي و ماست كفير در دو دماي ۲۰ و ۳۷ درجه سانتيگراد و در دو زمان تخمير ۲۴ و ۴۸ ساعته، بيشترين اثر را ماست كفير در ۳۷ درجه با ۴۸ ساعت زمان تخمير و با غلظت ۷۵ ميلي گرم در ميلي ليتر بر روي باكتري سودوموناس آئروژينوزا نشان داد. كفير بر روي سه قارچ بكار رفته اثر ضد قارچي نشان نداد.
نتيجه گيري: ماست كفير داراي اثرات ضد ميكروبي بر روي برخي از باكتري هاي بيماري زا از جمله سودوموناس آئروژينوزا مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است