۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله اثر شيرخشت بر هيپربيلي‌ روبينمي نوزادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۹۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: اثر شيرخشت بر هيپربيلي‌ روبينمي نوزادان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زردي
مقاله هيپربيلي ‌روبينمي غيرمستقيم
مقاله نوزادان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه فرهت احمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اميري محور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: زردي از مشكلات شايع دوران نوزادي به خصوص در نوزادان نارس است به طوري که فراواني بروز زردي در ميان اين نوزادان ۸۰-۶۰% مي باشد. يكي از داروهاي سنّتي منطقه خراسان كه براي درمان زردي در نوزادان استفاده مي شود شيرخشت است. هدف از اين پژوهش، بررسي اثر شيرخشت بر هيپربيلي روبينمي نوزادان مي باشد.
روش كار: در اين پژوهش که به صورت آينده نگر و دوسوکور انجام شد، ۱۰۴ نوزاد (۵۰ نوزاد در گروه مورد و ۵۴ نوزاد در گروه كنترل ) که به علت ابتلا به زردي يا هيپربيلي روبينمي غير مستقيم در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام رضا(ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مشهد بستري شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند.
يافته ها: در اين مطالعه سطح بيلي روبين سرم در هر ۲ گروه از نوزادان در زمان بستري شدن با هم اختلاف آماري نداشت( ۴۵/۰= p ) . سطح بيلي روبين سرم نيز پس از درمان در هر ۲ گروه تفاوت آماري نداشت. ميانگين مدت زمان بستري در گروه مورد ۱۲/۳۹ ساعت و در گروه كنترل ۱۱/۳۵ ساعت بود، كه با توجه به ۸۰/۰= p اختلاف آماري بين مدت زمان بستري در هر ۲ گروه وجود نداشت.
نتيجه گيري کلي: اين مطالعه نشان مي دهد كه مصرف ۶ گرم شيرخشت براي درمان زردي نوزادان موثرتر از دارونما نمي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است