۱۳۹۵-۰۴-۱۱

مقاله اثر شيب سنگ بستر بر پايداري لرزه اي شيرواني ها بر اساس داده هاي لرزه خيزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۹۰ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۱۹۱ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: اثر شيب سنگ بستر بر پايداري لرزه اي شيرواني ها بر اساس داده هاي لرزه خيزي ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شتاب توده لغزش
مقاله عملكرد لرزه اي شيرواني
مقاله تغيير مكان ماندگار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرابوطالبي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه اورنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله اثر شيب سنگ بستر بر عملكرد لرزه اي شيرواني ‌ها مطالعه شده است. اين بررسي با تحليل ديناميكي شيرواني ‌هاي مختلف،‏ برآورد شتاب زلزله در توده لغزنده و محاسبه تغيير مكان ماندگار اين توده با روش بلوک لغزشي نيومارک صورت پذيرفته است. بررسي‌ هاي انجام يافته بيانگر آن است كه با تغيير زاويه سنگ بستر با افق و در نتيجه تغيير پريود طبيعي اصلي شيرواني (Ts)،‏ در شرايطي كه پريود ميانگين تاريخچه زماني شتاب بر روي سطح لغزش بحراني(Tmt)‎  و Ts به يكديگر نزديک باشند،‏ بزرگنمائي شتاب در توده لغزش به حداكثر خود خواهد رسيد. در اين حالت،‏ تغيير مكان ماندگار شيرواني نيز بيشترين مقدار را خواهد داشت. الگوريتم ارائه شده در اين مقاله مي تواند جهت تهيه نمودارهاي لازم براي طراحي لرزه اي شيب ‌ها بر اساس عملكرد مورد استفاده قرار گيرد. اين نمودارها مي توانند در تعيين ضريب شبه استاتيكي لازم جهت عملكرد مورد انتظار يک شيرواني به كار آيند.

© حقوق سایت محفوظ است