۱۳۹۵-۰۳-۲۲

مقاله اثر شدت هرس و طول شاخه بارده بر عملکرد و کيفيت انگور رقم سياه سمرقندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۴۴۵ تا ۴۵۶ منتشر شده است.
نام: اثر شدت هرس و طول شاخه بارده بر عملکرد و کيفيت انگور رقم سياه سمرقندي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هرس
مقاله انگور
مقاله عملکرد
مقاله کيفيت و وزن خوشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين اثر شدت هرس و طول شاخه بارده بر عملکرد و کيفيت انگور سياه سمرقندي و بررسي واکنش اين رقم به دو سطح شدت هرس (سبک با فرمول ۲۰+۴۰ و شديد با فرمول ۲۰+۲۰) و سه سطح طول شاخه بارده (۳، ۶ و ۹ جوانه اي) اين تحقيق بصورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار و در سه سال زراعي ۸۶-۱۳۸۳ در منطقه بوانات فارس اجرا گرديد. نتايج نشان داد که اثر شدت هرس بر عملکرد و TSS (P≤۰٫۰۵)، بر وزن خوشه، تعداد خوشه و باردهي جوانه ها (P≤۰٫۰۱) معني دار بود. اثر تعداد جوانه بر روي شاخه بارده بر عملکرد، تعداد خوشه و باردهي جوانه (P≤۰٫۰۱) معني دار بود، ولي بر وزن خوشه معني دار نبود. اثر متقابل شدت هرس × طول شاخه بارده بر عملکرد، تعداد خوشه، وزن خوشه،TSS  و باردهي جوانه (P≤۰٫۰۱) معني دار بود، اما بر pH و مقدار اسيد ميوه معني دار نبود. هرس سبک با تعداد سه جوانه بر روي هر شاخه بارده براي اين رقم توصيه مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است