۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله اثر سياست ‌‌هاي اعتباري بر ارزش افزوده بخش صنعت ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۳ در جستارهاي اقتصادي از صفحه ۹ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: اثر سياست ‌‌هاي اعتباري بر ارزش افزوده بخش صنعت ايران
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنعت
مقاله اعتبارات بانكي
مقاله ارزش افزوده صنعتي
مقاله شوك تكنولوژي
مقاله ماليات
مقاله همگرايي بلندمدت يوهانسن
مقاله الگوي VECM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادران الياس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دولت ايران براي تحريك رشد بخش‌‌هاي اقتصادي موردنظر، ابزار‌هاي دخالت مستقيم و سياست‌‌گذاري متنوعي در اختيار دارد. توسعه بخش صنعت و صنعتي شدن، از ديرباز توسط اين ابزار‌هاي دولتي هدف قرار گرفته است. اما ساختار اقتصاد ايران، كاربرد ابزار‌هاي کمي سياست‌‌‌هاي پولي در كشور را بسيار محدود نموده و در چند دهه اخير، ابزار‌هاي كيفي سياست پولي، چون اعتبارات بانكي، نقش مهمي را در كنترل بخش‌‌هاي اقتصادي به عهده گرفته است و به دليل عقب‌مانده بودن بازار‌هاي پولي و مالي، اين اعتبارات يكي از مهم‌ترين منابع تامين مالي بنگاه‌‌‌هاي صنعتي به حساب مي‌آيند. در اين مقاله، آثار سياست اعتباري دولت در بخش صنعت، در كنار ساير سياست‌‌هاي پولي و مالي مورد بررسي و آزمون قرار گرفته است. كاربرد روش مدل‌سازي VAR مبتني بر همگرايي بلندمدت و اجزاي تصحيح ـ خطا، نتايج روشن و مشخصي از ارتباط و اثرگذاري اعتبارات با ارزش افزوده بخش صنعت ارايه نموده است. به‌طوركلي، نتايج، حاكي از يك ارتباط مثبت، قوي و پايدار بين اعتبارات بانكي و ارزش افزوده صنعتي مي‌باشد كه وابستگي شديد توليد صنعتي به اين متغير سياستي دولت را نشان مي‌دهد.

© حقوق سایت محفوظ است