۱۳۹۵-۰۳-۲۲

مقاله اثر سياست هاي اقتصادي بر صادرات کشاورزي و صنعتي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: اثر سياست هاي اقتصادي بر صادرات کشاورزي و صنعتي ايران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست هاي اقتصادي
مقاله صادرات کشاورزي و صنعت
مقاله مدل تصحيح خطا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليجاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: همايوني ‌فر مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مسنن مظفري مهديه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سياست گسترش تجارت بين الملل و توسعه صادرات، از دير باز مورد توجه اقتصاددانان و سياستگذاران اکثر کشورهاي جهان بوده و يکي از ارکان مهم برنامه ريزي را به خود اختصاص داده است.
در اين مطالعه، از روش خودرگرسيون برداري در قالب مدل تصحيح خطا، به بررسي اثر همزمان سياست هاي اقتصادي بر صادرات محصولات کشاورزي و صنعتي با بهره گيري از سري زماني سالانه ۸۶-۱۳۵۰ پرداخته و از آزمون ايستايي و آزمون يوهانسون و شوک هاي آني استفاده شده، سياست هاي مورد استفاده در اين مدل سازي، شامل سياست مالي، پولي و تجاري بوده است.
نتايج نشان داد سياست پولي اثر مثبت و معناداري در کوتاه مدت بر صادرات صنعتي و کشاورزي دارد، در حالي که تغييرات نرخ بهره و هزينه هاي دولت به ترتيب تاثير معکوس و مستقيم معناداري روي صادرات صنعت و کشاورزي دارند؛ سياست تجاري نيز تاثير هم جهت در بلند مدت با صادرات صنعت و کشاورزي دارد.
در انتها نيز شوک هر متغير روي صادرات بررسي شد. پيشنهاد مي شود به منظور افزايش صادرات غيرنفتي، نرخ ارز به قيمت واقعي تعيين شده و با افزايش حجم پول و استفاده از آن در سرمايه گذاري و افزايش عرضه کالا، تورم كاهش و متعاقب آن صادرات غير نفتي افزايش يابد.

© حقوق سایت محفوظ است