۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله اثر سم ديازينون روي شاخص هاي خوني ماهي خاوياري ازون برون (Acipenser stellatus) و تعيين LC50 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: اثر سم ديازينون روي شاخص هاي خوني ماهي خاوياري ازون برون (Acipenser stellatus) و تعيين LC50
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي ازون برون
مقاله سم ديازينون
مقاله LC50
مقاله شاخص هاي خوني و بيوشيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش باوررستمي حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: يلقي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهشکده اکولوژي درياي خزر تعداد ۱۸۰ قطعه ماهي ازون برون جوان (Acipenser stellatus) با ميانگين وزني ۷±۱ گرم در ۶ گروه (۵ گروه آزمايشي و يک گروه شاهد) پس از تعيين محدوده کشندگي (۳ و ۷ ميلي گرم بر ليتر)، در معرض غلظت هاي ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ ميلي گرم بر ليتر سم ديازينون قرار گرفتند. ميزان متوسط غلظت کشنده (LC50) سم ديازينون روي بچه ماهيان مورد آزمايش طي ۹۶ ساعت ۴٫۹۸ ميلي گرم بر ليتر تعيين گرديد. ماهيان مسموم رفتار غيرطبيعي که شامل بي تابي شديد، گرفتگي عضلات دور دهاني، شناي نيم دايره اي و اختلال در حرکات تنفسي مي گردد نشان دادند. جهت مطالعات خون شناختي از ماهياني که در معرض سم ديازينون در غلظت LC50 قرار گرفته بودند، خونگيري شد. مقادير شاخص هاي خوني RBC, PCV, Hb, MCV, MCH, MCHC در گروه آزمون و شاهد از تفاوت معني داري برخوردار بودند (p<0.05). نتايج حاصله از شمارش تفريحي لکوسيت، لنفوسيت، نوتروفيل گروه آزمايشي و شاهد نشانگر اختلاف معني دار در آنها مي باشد (p<0.05). در بررسي هاي بيوشيميايي نيز مقادير پروتيين کل، گلوکز سرم خون در گروه هاي آزمايشي و شاهد از اختلاف معني داري برخوردار بودند (p<0.05). در مدت اجراي آزمايش فاکتورهاي اکسيژن محلول، اسيديته، سختي کل، هدايت الکتريکي، نيتريت، نيترات، فسفات و دماي آب روزانه اندازه گيري و ثبت گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است