۱۳۹۵-۰۲-۰۴

مقاله اثر سميت سلولي اوليگوي آنتي سنس RNA ژن کلاسترين با داروي دستاکسل در دو دودمان سلولي سرطان پروستات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۴ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۴ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: اثر سميت سلولي اوليگوي آنتي سنس RNA ژن کلاسترين با داروي دستاکسل در دو دودمان سلولي سرطان پروستات
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلاسترين
مقاله آنتي سنس RNA
مقاله نئوپلاسم هاي پروستات
مقاله دودمان سلولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: صفوي سيده مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني پژوه خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: کلاسترين گليکوپروتئيني است که در شرايط نامساعد زيستي در سلول بيان شده و با جلوگيري از مرگ سلولي سبب بقاي آن مي شود. مطالعه ها افزايش بيان اين پروتئين در سرطان پروستات را اثبات کرده اند. داروهاي آنتي سنس RNA به بخش ويژه اي از mRNA ژن مورد نظر متصل مي شوند و از ترجمه آن به پروتئين هدف جلوگيري مي کنند.
هدف: مطالعه به منظور تعيين هم افزايي اثر اوليگوي آنتي سنس
RNA ژن کلاسترين با داروي دستاکسل در دو دودمان سلولي سرطان پروستات انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه تجربي در سال ۱۳۹۲ در پژوهشکده زيست فناوري سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران انجام شد. اوليگوي آنتي سنس
RNA ژن کلاسترين به صورت فسفروتيوايت با مقادير ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ نانومولار به دو دودمان سلولي غير وابسته به آندروژن PC3 و وابسته به آندروژن LNCaP منتقل شد. سپس سلول ها با غلظت ۱۰۰ نانو مولار از داروي دستاکسل تيمار شدند و اثر اوليگوي منتقل شده با، يا بدون داروي مذکور با انجام آزمون MTT اندازه گيري شد.
يافته ها: اوليگوي آنتي سنس سبب القاي مرگ سلولي در هر دو رده سلولي PC3 و LNCaP شد. بين اين اوليگو و داروي شيميايي دستاکسل اثر هم افزايي در القاي مرگ سلول هاي سرطان پروستات ديده شد.
نتيجه گيري: با وجود تفاوت عملکرد، بين اثر سميت سلولي اوليگوي آنتي سنس RNA ژن کلاسترين و داروي دستاکسل در سلول هاي PC3 و LNCaP اثر هم افزايي وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است