۱۳۹۵-۰۵-۱۵

مقاله اثر رژيم غذايي حاوي گامالينولنيک اسيد و دوکوزاهگزاانوييک اسيد همراه با پاکلي تاکسل در درمان تومور پستان موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۲ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۲۸۵ تا ۲۹۲ منتشر شده است.
نام: اثر رژيم غذايي حاوي گامالينولنيک اسيد و دوکوزاهگزاانوييک اسيد همراه با پاکلي تاکسل در درمان تومور پستان موش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله گامالينولنيک اسيد
مقاله دوکوزاهگزاانوييک اسيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رخشان كامران
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله زاده جواد
جناب آقای / سرکار خانم: نوري موگهي سيدمحمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي پوررودسري حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرطان پستان يکي از مهم ترين علل مرگ ومير زنان به شمار مي رود. يکي از تغييرات بيان ژني دخيل در سرطان پستان، افزايش بيان ژن رسپتور فاکتور رشد اپيدرمال انساني (HER2/neu) مي باشد. تغذيه بر تنظيم ترشح هورمون ها و ميزان خطر ابتلا به سرطان پستان تاثير مي گذارد. يکي از اين عوامل ميزان و نوع چربي هاي موجود در رژيم غذايي است. در اين مطالعه اثر مصرف رژيم هاي غذايي حاوي روغن گامالينولنيک اسيد (GLA) و دوکوزاهگزاانوييک اسيد (DHA) به تنهايي و يا همراه با تزريق داروي پاکلي تاکسل (تاکسول) در درمان تومورهاي پستان موش هاي ماده مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: تعداد ۳۰ سر موش ماده از نژاد Balb/c به طور تصادفي در شش گروه پنج تايي مورد بررسي قرار گرفتند. تومور پستان توسط روش کاشت تومور در موش ها القا شد. موش ها رژيم غذايي حاوي روغن هاي DHA و GLA دريافت کردند.
يافته ها: در تمامي گروه ها به جز گروه هاي دريافت کننده روغن DHA و DHA همراه با تاکسول، وزن حيوانات در پايان مطالعه نسبت به ابتداي مطالعه کاهش معني دار نشان داد.ميانگين حجم تومور در گروه هاي دريافت کننده روغن ذرت همراه با تاکسول (P<0.01)، روغن DHA (P<0.05) و روغن DHA همراه با تاکسول (P<0.001) در مقايسه با گروه کنترل کاهش معني داري داشت. ميزان بيان ژن HER-2 در گروه دريافت کننده روغن DHA همراه با تاکسول نسبت به گروه کنترل به طور معني داري کاهش يافت (P<0.05).
نتيجه گيري: مصرف روغن DHA در کنار شيمي درماني با داروي تاکسول باعث کاهش آثار تومورال در تومور بدخيم پستان شد و مي تواند به عنوان راه کاري براي درمان سرطان پستان مورد توجه قرار گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است