۱۳۹۵-۰۱-۲۱

مقاله اثر حفاظتي ويتامين E بر سميت القاء شده توسط پارانونايل فنل بر بافت بيضه موش صحرايي بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۳ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۳۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: اثر حفاظتي ويتامين E بر سميت القاء شده توسط پارانونايل فنل بر بافت بيضه موش صحرايي بالغ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيضه
مقاله لوله هاي مني ساز
مقاله پارانونايل فنل
مقاله ويتامينE
مقاله استريولوژي
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني مهرنجاني ملك
جناب آقای / سرکار خانم: نادري نورعيني سميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نونايل فنل يک آلاينده زيست محيطي با خاصيت استروژني ضعيف است که موجب استرس اکسيداتيو در بافت هاي مختلف از جمله بيضه مي گردد. اين مطالعه به منظور تعيين اثر ويتامينE به عنوان يک آنتي اکسيدان قوي بر بافت بيضه موش هاي صحرايي تيمار شده با پارانونايل فنل انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي ۲۴ سر موش صحرايي نر نژاد ويستار به طور تصادفي به ۴ گروه شش تايي کنترل، ويتامين E (100 mg/kg/day)، پارانونايل فنل (۲۵۰ mg/kg/day) و پارانونايل فنل+ (۲۵۰ mg/kg/day)  ويتامين E (100 mg/kg/day)تقسيم شدند. پس از ۵۶ روز تيمار دهاني با تعيين وزن موش، بيضه راست خارج و فيکس شد. پارامترهاي مورفومتريک بافت بيضه پس از انجام برش گيري، پاساژ بافتي و رنگ آميزيHeidenhain’s Azan ، توسط روش استريولوژي مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين حجم لوله هاي مني ساز، ارتفاع اپي تليوم زايشي، قطر لوله هاي مني ساز، ضخامت غشاء پايه لوله هاي مني ساز، تعداد سلول هاي اسپرماتوسيت، اسپرماتيد و سلول هاي سرتولي در گروه پارانونايل فنل نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري نشان داد (P<0.05). اين پارامترها در گروه پارانونايل فنل + ويتامين E به صورت معني داري در مقايسه با گروه دريافت کننده پارانونايل فنل افزايش يافت (P<0.05). پارانونايل فنل موجب آتروفي لوله هاي مني ساز، افزايش فضاي بينابيني، بي نظمي و واکوئل زايي در اپي تليوم زايشي گرديد. اکثر اين تغييرات تخريبي ايجاد شده توسط پارانونايل فنل، در بيضه موش هاي گروه پارانونايل فنل + ويتامين E در حد گروه کنترل بهبود يافت.
نتيجه گيري: مصرف همزمان ويتامين E و پارانونايل فنل از اثرات نامطلوب پارانونايل فنل بر بافت بيضه موش صحرايي بالغ جلوگيري نمود.

© حقوق سایت محفوظ است