۱۳۹۵-۰۲-۰۳

مقاله اثر تمرين هوازي بر استراديول پلاسما و بيان miR-206 و ERα موش هاي مبتلا به سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در بيماريهاي پستان ايران از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: اثر تمرين هوازي بر استراديول پلاسما و بيان miR-206 و ERα موش هاي مبتلا به سرطان پستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان وابسته به گيرنده استروژن
مقاله تمرين هوازي
مقاله استراديول
مقاله miR-206

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرآخوري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: كردي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گاييني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عليزاده شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: انوشه ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: اماني شلمزاري صادق
جناب آقای / سرکار خانم: اميني اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: دلفان مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حلقه بازخوردي بين ERa-mir-206 استراديول به عنوان سازوکار نوين در سرطان پستان مطرح شده است. هدف پژوهش حاضر بررسي اثر تمرين ورزشي هوازي بر روند تنظيمي اين حلقه بازخوردي در موش هاي مبتلا به سرطان پستان وابسته به استروژن است.
روش بررسي: سلول هاي سرطاني
MC4-L2 به ۲۰ سر موش بالب سي ماده (شش تا هشت هفته، ميانگين وزن ۱۵-۱۴ گرم) به شکل زيرجلدي تزريق شدند، سپس نمونه ها به طور تصادفي به دو گروه ۱۰ تايي کنترل و تمرين تقسيم شدند. پس از آن، گروه تمرين به مدت شش هفته، پنج روز در هفته تمرينات هوازي (۱۸-۱۴ متر بر دقيقه) را انجام دادند. پس از پيدايش تومور، طول و عرض تومور با کوليس ديجيتالي هر هفته اندازه گيري شد. موش ها ۴۸ ساعت پس از آخرين جلسه تمرين قرباني شدند، نمونه هاي خوني و بافتي برداشته شد و در دماي ۷۰- درجه ذخيره شد. در ابتدا RNA تام با استفاده از تريزول استخراج شد و ميزان بيان mir-206 و ERa بافت تومور به روش Real time-PCR و استراديول پلاسما با روش الايزا اندازه گيري شد.
يافته ها: سطوح استراديول (P=0.001) و بيان ERa (P=0.0001) در گروه تمرين نسبت به گروه کنترل کاهش و بيان mir-206 افزايش معنادار داشت (P=0.0001). همچنين، حجم تومور در گروه تمرين نسبت به گروه کنترل کاهش معناداري نشان داد (P=0.037).
نتيجه گيري: با توجه به اثر افزايشي تمرين ورزشي هوازي بر بيان miR-206 و اثر کاهشي بر بيان ERa و کاهش سطوح استراديول پلاسما در موش هاي مبتلا به سرطان پستان، تمرين هوازي، اين حلقه تنظيمي را به سمت کاهش تکثير سلولي پيش مي برد و مي تواند به عنوان سازوکار نوين در بيان اثرات مثبت و کمک درماني فعاليت ورزشي بر سرطان پستان در نظر گرفته شود.

© حقوق سایت محفوظ است