۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله اثر تمرينات هوازي بر اندازه LDL و آپوپروتئين هاي پلاسمايي در مردان ميانسال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۶۱ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: اثر تمرينات هوازي بر اندازه LDL و آپوپروتئين هاي پلاسمايي در مردان ميانسال
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل خطرزاي قلبي _ عروقي
مقاله سايز LDL
مقاله تمرينات هوازي
مقاله آپوپروتئين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سياه كوهيان معرفت
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق بررسي عوامل موثر در مديريت ايمني ورزشگاههاي فوتبال کشور از ديدگاه تماشاگران، بازيکنان و مديران اجرايي ورزشگاهها است. مديريت ايمني به مفهوم کنترل و بهينه سازي کليه عوامل ساختاري و مديريتي است تا امکان ايجاد خطر براي کاربران، کارکنان و کليه افراد مرتبط با سيستم را به حداقل برساند. اين تحقيق از نوع توصيفي است که به روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري تحقيق را کليه تماشاگران، بازيکنان و مديران اجرايي و مسئولان ورزشگاههاي فوتبال ليگ برتر در سال ۱۳۷۹ تشکيل داده است که حدود ۲۰۰۰ نفر (۲%) حجم نمونه تماشاگران، ۱۵۰ نفر (حدود ۵ (%حجم نمونه بازيکنان و ۲۶ نفر (برابر با حجم جامعه) حجم نمونه مسئولان را تشکيل داده است. ابزار اندازه گيري ۳ پرسشنامه مجزا براي هر يک از گروههاي تحت بررسي بود که از سوي محقق هنجاريابي گرديد. بعضي از يافته هاي تحقيق عبارتند از:
اکثر تماشاگران فوتبال در کشور ما را گروههاي سني زير ۲۵ سال تشکيل مي دهند، اکثر طرفداراني که به رفتارهاي نابهنجار اقدام مي کنند در طبقه سني ۱۵ تا ۲۰ سال قرار دارند. ساختار ورزشگاههاي فوتبال در کشور و امکانات مربوط به آن ضعيف و نامناسب توصيف شده است.
ساختار نامناسب ورزشگاه مهم ترين عاملي است که باعث نارضايتي تماشاگران مي شود. مديريت مجموعه که ترکيبي از عوامل : نظم، جلوگيري از اتلاف وقت هنگام ورود و خروج، برخورد نامناسب مامورين کنترل و نيروهاي انتظامي و… است، تا حدودي مناسب ارزيابي شده است. در جلوگيري از امکان بروز آشوب يا واکنش هاي رفتاري نامناسب، توجه به داوري عادلانه، نظم در انجام مراحل يک مسابقه، برخورد با بازيکنان خاطي داراي بيشترين اولويت است. از ديدگاه بازيکنان، حساسيت هاي کاذب و خبرسازي جرايد و صدا و سيما در متشنج ساختن جو ورزشگاه و تاثير سوء در رفتار تماشاگران قبل از شروع مسابقه بسيار موثر است. در نهايت الگوي استانداردهاي پايه براي مديريت ايمني ورزشگاهها ارائه شده است.

© حقوق سایت محفوظ است