۱۳۹۵-۰۲-۰۵

مقاله اثر تجويز نخاعي کربنوکسالون و موسيمول بر درد شيميايي در موش هاي صحرايي متحمل فرآيند حذف فيبرهاي C که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۴ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: اثر تجويز نخاعي کربنوکسالون و موسيمول بر درد شيميايي در موش هاي صحرايي متحمل فرآيند حذف فيبرهاي C
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله رشته هاي عصبي بدون ميلين
مقاله کربنوکسالون
مقاله موسيمول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فريدوني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: افشاركارگر سيمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: لاميناي ۲ در شاخ پشتي نخاع، واجد ترمينال هاي سيناپسي فراواني از فيبرهاي C و مقدار کمي فيبرهاي Ab مي باشد. اينترنورون هاي مهاري گاباارژيک موجود در لاميناي ۲، نقش مهمي در احساس درد ايفا مي کنند. اتصال هاي منفذدار (Gap Junctions, Gj)، کانال هاي بين سلولي هستند که امکان نقل و انتقال سلولي را براي يون ها و مولکول هاي کوچک فراهم مي آورند. در اين پژوهش با استفاده از آزمون فرمالين، اهميت فيبرهاي C در انتقال درد، ضمن تداخل در سيستم گاباارژيک و Gj با به کارگيري کپسايسين، موسيمول و کربنوکسالون بررسي شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، از ۹ گروه موش صحرايي نر نژاد ويستار (وزن ۲۵۰-۲۰۰ گرم) شامل گروه هاي تيمارشده با کپسايسين در نوزادي، کنترل و شم استفاده شد. حيوانات بالغ سالين، کربنوکسالون (۱ نانو مولار) و موسيمول (۰٫۳ ميکروگرم) را به تنهايي و با هم دريافت کردند. پس از تزريق کف پايي ۰٫۰۵ ميلي ليتر فرمالين %۲٫۵، رفتار درد به مدت يک ساعت بررسي شد. داده ها با استفاده از آزمون واريانس يک طرفه و تي توکي مقايسه شدند. سطح معني داري، p<0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: در گروه هاي تيمارشده نوزادي با کپسايسين که سالين و کربنوکسالون را دريافت کردند، کاهش درد يکسان بود، اما موسيمول کاهش درد را در فاز التهابي آزمون فرمالين بيشتر کرد (p<0.01). همچنين تجويز توام کربنوکسالون و موسيمول، کاهش درد بيشتري را نشان نداد.
نتيجه گيري: با توجه به حذف فيبرهاي C و تحريک گابا A-، حذف Gj نمي تواند اثر قابل ملاحظه اي بر تخفيف درد بيشتر از آنچه که حذف فيبرهاي C و تحريک سيستم گاباارژيک در سطح نخاع دارد، بروز دهد.

© حقوق سایت محفوظ است