۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله اثر اسيد جيبرليک همراه با سرما دهي جهت رفع خواب و افزايش جوانه زني بذر بدون پوسته و با پوسته محلب ( Cerasus mahaleb (L.) Mill) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۱۹۲ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: اثر اسيد جيبرليک همراه با سرما دهي جهت رفع خواب و افزايش جوانه زني بذر بدون پوسته و با پوسته محلب ( Cerasus mahaleb (L.) Mill)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيد جيبرليک
مقاله محلب
مقاله جوانه زني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سخاوتي ندا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نيا مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محلب (Cerasus mahaleb (L.) Mill)، يکي از گونه هاي درختي مهم موجود در جنگل هاي زاگرس مي باشد که از تيره Rosaceae مي باشد. معمولي ترين کاربرد محلب، استفاده از آن به عنوان پايه پيوندي براي گيلاس هاي ترش و شيرين است، ارزش اقتصادي ديگر محلب در تزئين باغها ست، از اثرات محيطي محلب نيز مي توان به کنترل فرسايش و نقش پناهگاهي آن اشاره کرد. بذر محلب داراي دوره خواب طولاني است. بنابراين رفع خواب نمونه هاي بذر اين گونه و افزايش ميزان جوانه زني بذر ها توسط روش هاي آزمايشگاهي مي تواند در استقرار و احياي نمونه هاي اين گونه موثر باشد. جمع آوري بذر از پايه هاي مادري (در رويشگاه گلال) در ۵ کيلو متري شهرستان پاوه واقع در شمال غرب استان کرمانشاه با ارتفاع ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ متري از سطح دريا به صورت تصادفي انجام شد، سپس در قالب طرح کاملا تصادفي با ۸ تيمار و ۲۴ تکرار که تيمار ها شامل شاهد، و اسيد جيبرليک با غلظت هاي ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ppm در دو حالت بدون پوسته و با پوسته، انجام گرديد. نتايج نشان داد که بين غلظت هاي مختلف اسيد جيبرليک و در حالت هاي با پوسته و بدون پوسته بين تيمار هاي مورد بررسي تفاوت معني داري وجود داشت. همچنين نتايج نشان داد که بيشترين درصد جوانه زني در تيمار بذر هاي بدون پوسته تيمار شده با غلظت ۱۰۰۰ ppm و کمترين درصد جوانه زني در تيمار هاي شاهد، ۲۰۰ و ۱۰۰۰ ppm با پوسته مشاهده شد. بيشترين سرعت جوانه زني در حالت بدون پوسته و بيشترين زمان جوانه زني در حالت با پوسته مشاهده شد.

© حقوق سایت محفوظ است