۱۳۹۴-۱۲-۲۱

مقاله اثر ازت و تراکم کاشت بر جذب عناصر غذايي و خصوصيات کمي و کيفي گل مريم رقم دابل (‘Polianthes tuberose L. ‘Double) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: اثر ازت و تراکم کاشت بر جذب عناصر غذايي و خصوصيات کمي و کيفي گل مريم رقم دابل (‘Polianthes tuberose L. ‘Double)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل مريم
مقاله نيتروژن
مقاله فاصله کاشت
مقاله شاخص هاي رشد
مقاله غلظت عناصر غذايي پرمصرف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلج محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ادريسي بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گل مريم، يکي از مهمترين گل هاي شاخه بريده در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري جهان بوده و داراي رتبه چهارم در ميان گل هاي شاخه بريده و رتبه دوم بين گل هاي پيازي کشور است. فاصله کاشت و مقدار مصرف نيتروژن از عوامل مهم براي بهبود رشد و کيفيت گل مريم هستند. جهت بررسي اثر فاصله کاشت و نيتروژن بر خصوصيات کمي و کيفي گل مريم، آزمايش مزرعه اي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي  (RCBD)با ۳ تکرار انجام گرديد. شش سطح نيتروژن به عنوان فاکتور اول (صفر، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ کيلوگرم در هکتار) با استفاده از نمک نيترات آمونيوم و چهار فاصله کاشت به عنوان فاکتور دوم (۱۰´۱۰، ۱۵´۱۵، ۲۰´۲۰ و ۲۵´۲۵ سانتي متر´سانتي متر) بود. نتايج نشان داد که فاصله کاشت (۲۵´۲۵ سانتي متر) اثر معني داري بر ارتفاع ساقه گل دهنده، قطر ساقه، طول خوشه، قطر گلچه، طول عمر گلداني گل و جذب عناصر غذايي نيتروژن، فسفر و پتاسيم توسط گياه داشت. مصرف ۲۰۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار، شاخص هاي رشد و عملکرد گل مريم مانند ارتفاع ساقه گل دهنده، طول خوشه، قطر ساقه و غلظت نيتروژن در گياه را به طور معني داري بهبود بخشيد.

© حقوق سایت محفوظ است