۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اثرات فراصوت پالسي و ممتد در نواحي اطراف ستون مهره ‌اي بر متغيرهاي رفلكس هافمن عضله سه سر ساقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۳۴ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: اثرات فراصوت پالسي و ممتد در نواحي اطراف ستون مهره ‌اي بر متغيرهاي رفلكس هافمن عضله سه سر ساقي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراصوت
مقاله رفلكس هافمن
مقاله پاسخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عليايي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طالبيان سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: هاديان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هرمزيان ربكا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استفاده از امواج فراصوت و اثرات گرمايي و غير گرمايي اين امواج در درمان‌هاي فيزيوتراپي به خصوص در ناحيه كمر سابقه‌اي طولاني دارد. اين پژوهش با هدف بررسي اثرات گرمايي و غيرگرمايي فراصوت بر ريشه‌هاي عصبي در ناحيه پاراورتبرال S2، S1 بر متغيرهاي رفلكس هافمن انجام شده است.
مواد و روش‌ها: در اين پژوهش ۱۴ نفر از خانم‌هاي سالم ۲۰ تا ۳۰ سال شركت داشتند. هر فرد در طي سه جلسه جداگانه تحت آزمايش با فراصوت پالس و ممتد و پلاسبو قرار مي‌گرفت. در هر جلسه الكترودهاي ثبات را جهت ثبت امواج Mو رفلكس هافمن بر روي عضله تري سپس سوره قرار مي‌داديم. سپس در ناحيه پاراورتبرال S2 و S1 درناحيه‌اي به وسعت ۴×۶ cm2 فراصوت را با پارامترهاي زير اعمال مي‌شد. ۱٫ فراصوت ممتد با فركانس ۱ MHz و شدت۱٫۵ W/cm2  و مدت زمان ۵ دقيقه. ۲٫ فراصوت پالس با فركانسMHz 1  و شدت ۱ W/cm2 و مدت زمان ۵ دقيقه.۳٫ فراصوت پلاسبو با مدت زمان ۵ دقيقه. با دادن تحريك از ناحيه حفره پشت زانو به عصب تيبيال موج M ورفلكس هافمن را در سه مرحله قبل، بلافاصله بعد و ۵ دقيقه بعد از اعمال فراصوت ثبت شد. علاوه بر اندازه‌گيري دامنه رفلكس هافمن، زمان تاخيري رفلكس و موجM، دامنه موج M و نسبت H/M در هر جلسه اندازه‌گيري شد.
يافته‌ها: در مقايسه مقادير به دست آمده با استفاده از آزمون‌هاي اندازه‌گيري‌هاي تكراري و تست بن فورني مشخص گرديد كه هيچ اختلاف معني‌داري در دامنه رفلكس هافمن و نيز شاخصي H/M بين سه گروه آزمايشي فراصوت پالس و ممتد و پلاسبو طي زمان‌هاي قبل، بلافاصله بعد و ۵ دقيقه بعد از اعمال فراصوت، وجود ندارد. هم‌چنين هيچ اختلاف معني‌داري در دامنه و زمان تاخير موج M بين سه گروه آزمايشي ديده نشد.
نتيجه‌گيري: نبودن اختلاف معني‌دار در دامنه‌ رفلكس‌ هافمن و شاخص H/M بين سه گروه آزمايشي مي‌تواند بيانگر بي‌اثر بودن خواص حرارتي و غيرحرارتي فراصوت با دوزهاي به كار رفته در اين آزمايش بر تحريك‌پذيري حوضچه‌ نروني‌ حركتي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است