۱۳۹۴-۱۲-۲۱

مقاله اثرات غلظت هاي مختلف بور (B) بر بعضي خصوصيات رويشي و فيزيولوژيکي زيتون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۸ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اثرات غلظت هاي مختلف بور (B) بر بعضي خصوصيات رويشي و فيزيولوژيکي زيتون
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيتون
مقاله سميت
مقاله بور
مقاله کارايي فتوسنتز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: زارع نهندي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيلو جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سميت بور از مهم ترين اختلالاتي است که مي تواند رشد گياه را در خاک هاي نواحي خشک و نيمه خشک در سراسر جهان محدود سازد. تجمع بور معمولا در لايه هاي عميق تر خاک به علت آب شويي آن اتفاق مي افتد و اصلاح خاک در اين شرايط مشکل مي باشد. بنابراين، انتخاب محصولاتي با درجه تحمل بيش تر يک راه حل پيشنهادي عملي براي مساله سميت مي باشد. بدين منظور و جهت ارزيابي اثرات غلظت هاي مختلف بور بر خصوصيات رويشي و فيزيولوژيکي آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با شش سطح بور (۰٫۲، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ ميلي گرم بر ليتر) و دو رقم (کنسرواليا و آميگدالوليا) همراه با چهار تکرار به اجرا درآمد. نتايج نشان داد که با افزايش سطوح بور وزن تر و خشک برگ، ساقه و ريشه در مقايسه با شاهد در هر دو رقم کاهش يافت. رقم آميگدالوليا در غلظت هاي بالاي بور ديگر قادر به رشد نبود و کاهش چشمگيري در توليد برگ هاي جديد داشت اما رقم کنسرواليا در غلظت هاي بالا نيز رشد نمود، هر چند که رشد اين رقم نيز به مقدار قابل توجهي کاهش پيدا نمود. کارايي فتوسيستم (Fv/Fm) II نيز در هر دو رقم با افزايش سطوح بور کاهش يافت، اما رقم آميگدالوليا نسبت به کنسرواليا کاهش بيش تري نشان داد. علائم ظاهري سميت بور ۴۵ روز بعد از شروع آزمايش در رقم آميگدالوليا در غلظت هاي ۳۰، ۴۰ و ۵۰ ميلي گرم بر ليتر اتفاق افتاد، ولي در رقم کنسرواليا ۷۵ روز بعد از شروع آزمايش در غلظت هاي ۴۰ و ۵۰ ميلي گرم بر ليتر اين علائم مشاهده گرديد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که زيتون مي تواند مقاومت خوبي نسبت به سميت بور داشته باشد، گرچه مقدار اين مقاومت به مقدار زيادي به رقم وابسته است.

© حقوق سایت محفوظ است