۱۳۹۶-۰۶-۲۰

مقاله اثرات طرق مختلف پخش سيلاب بر خصوصيات رويشي گياهان مرتعي شورپسند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۲ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۲۶ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: اثرات طرق مختلف پخش سيلاب بر خصوصيات رويشي گياهان مرتعي شورپسند
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري سيلابي
مقاله آبياري تشنگي
مقاله خاكهاي شور و قليا
مقاله پوشش
مقاله عملكرد
مقاله بيوماس
مقاله استقرار
مقاله تراكم
مقاله اصلاح و احيا
مقاله آتريپلكس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نهارداني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در اراضي حاشيه پلايا (۳۵ كيلومتري جنوب غربي شهرستان سبزوار) در استان خراسان انجام شد. در اين پژوهش تاثير دو روش پخش سيلاب (تشنگي به عنوان شاهد با ۳۶ متر مكعب آب معمولي در هكتار و پخش سيلاب جرياني ب ا۸۰۰ متر مكعب آب شور سيلاب در هكتار) بر خصوصيات رويشي گياهان(پوشش، توليد، تراكم و استقرار) مورد بررسي واقع شدند. نتايج نشان دادند كه در روش پخش سيلاب تشنگي، درصد پوشش گياهي ۹٫۳ درصد، استقرار آتريپلكس‌هاي دست كاشت معادل ۳%، تراكم گياهي برابر ۱۸ بوته در هكتار، توليد ۷۰ كيلوگرم در هكتار و بيوماس گياهي معادل ۷۸ كيلوگرم در هكتار بود. در صورتي كه در روش پخش سيلاب جرياني، اين خصوصيات رويشي افزايش يافتند و به ترتيب به ۱۵%، ۷۰%، ۵۶۴ بوته در هكتار، ۵۳۳ كيلوگرم در هكتار و ۱۰۶۴ كيلوگرم در هكتار رسيدند. روش پخش سيلاب جرياني به علت افزايش منابع آب (سفره‌هاي آب زيرزميني)، اصلاح نفوذپذيري خاك، افزايش درجه باروري و حاصلخيزي خاك، افزايش ذخاير رطوبتي خاك و احياي مراتع روش مناسبي است.

© حقوق سایت محفوظ است